Ludzka wątroba

Share Tweet Pin it

Wątroba - jeden z podstawowych organów ludzkiego ciała. Interakcja ze środowiskiem zewnętrznym odbywa się przy udziale układu nerwowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, układu hormonalnego i układu narządów ruchu.

Różnorodność procesów zachodzących w organizmie odbywa się poprzez metabolizm lub metabolizm. Układ nerwowy, hormonalny, naczyniowy i trawienny mają szczególne znaczenie w funkcjonowaniu organizmu. W układzie trawiennym wątroba zajmuje jedną z wiodących pozycji, pełniąc funkcje centrum przetwarzania chemicznego, tworzenia (syntezy) nowych substancji, centrum neutralizacji toksycznych (szkodliwych) substancji i narządów wewnątrzwydzielniczych.

Substancje wątrobowych zaangażowanych w procesy syntezy i rozkładu w pewnej wzajemnej przemiany w inne substancje, w wymianie podstawowych składników w organizmie, a mianowicie na metabolizm białek, tłuszczy i węglowodanów (cukrów), przy czym środek czynny jest narządem hormonalnego. W szczególności zauważyć, że rozpad zachodzi synteza i osadzania (oddzielania), węglowodanów i tłuszczy, podział białka na amoniak, syntezy hemu (podstawa hemoglobiny) syntezy wielu białek krwi i intensywnej wymiany aminokwasów w wątrobie.

Składniki żywności przygotowane w poprzednich etapach przetwarzania są wchłaniane do krwi i dostarczane głównie do wątroby. Należy zauważyć, że jeśli substancje toksyczne dostaną się do składników żywności, najpierw wpadają do wątroby. Wątroba jest największą w ludzkiej fabryce ciała do podstawowej obróbki chemicznej, w której zachodzą procesy metaboliczne, które wpływają na całe ciało.

Funkcje wątroby

1. Bariera (ochronna) a funkcje odtruwające polegają na niszczeniu trujących produktów przemiany białka i szkodliwych substancji wchłanianych w jelicie.

2. Wątroba- Gruczoł trawienny, który produkuje żółć, który wchodzi do dwunastnicy przez kanał wydalniczy.

3. Udział we wszystkich rodzajach metabolizmu w organizmie.

Rozważ rolę wątroby w procesach metabolicznych organizmu.

1. Wymiana aminokwasów (białek). Synteza albumin i częściowo globulin (białek krwi). Spośród substancji, które pochodzą z wątroby do krwi, białka mogą być pierwszymi w ich znaczeniu dla organizmu. Wątroba jest głównym miejscem do tworzenia wielu białek krwi, które zapewniają złożoną reakcję krzepnięcia krwi.

W wątrobie syntetyzuje się wiele białek, które biorą udział w procesach zapalnych i transporcie substancji we krwi. Dlatego stan wątroby w dużej mierze wpływa na stan układu krzepnięcia krwi, reakcję organizmu na dowolny efekt, któremu towarzyszy reakcja zapalna.

Poprzez syntezę białek, wątroba bierze aktywny udział w reakcjach immunologicznych organizmu, które są podstawą do ochrony organizmu ludzkiego przed działaniem zakaźnych lub innych czynników aktywnych immunologicznie. Ponadto proces immunologicznej ochrony błony śluzowej przewodu pokarmowego wymaga bezpośredniego zaangażowania wątroby.

W wątrobie powstają kompleksy białkowe z tłuszczami (lipoproteiny), węglowodany (glikoproteiny) i kompleksy nośników (transportery) niektórych substancji (na przykład transferyna - nośnik żelaza).

W wątrobie produkty rozszczepiania białek wchodzących do jelita z pożywieniem są wykorzystywane do syntezy nowych białek potrzebnych organizmowi. Proces ten nazywany jest transaminą aminokwasów, a enzymy uczestniczące w metabolizmie to transaminazy;

2. Udział w rozkładzie białek do ich produktów końcowych, tj. amoniak i mocznik. Amoniak jest stałym produktem rozkładu białek, a jednocześnie jest toksyczny dla układu nerwowego. system materii. Wątroba zapewnia stały proces przekształcania amoniaku w mocznik o niskiej toksyczności, który jest wydalany przez nerki.

Wraz ze zmniejszeniem zdolności wątroby do neutralizowania amoniaku, gromadzi się ona w krwi i układzie nerwowym, czemu towarzyszy zaburzenie psychiki i kończy się całkowitym odłączeniem układu nerwowego - śpiączką. W ten sposób możemy bezpiecznie stwierdzić, że istnieje wyraźna zależność stanu ludzkiego mózgu od prawidłowego i pełnego działania jego wątroby;

3. Metabolizm lipidów (tłuszczów). Najważniejsze są procesy rozkładu tłuszczy do trójglicerydów, tworzenia kwasów tłuszczowych, glicerolu, cholesterolu, kwasów żółciowych itp. Jednocześnie krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe powstają wyłącznie w wątrobie. Takie kwasy tłuszczowe są niezbędne do pełnej pracy mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego jako źródła pozyskiwania znacznej części energii.

Te same kwasy są używane do wytwarzania ciepła w ciele. Z tłuszczu, cholesterol jest w 80-90% syntetyzowany w wątrobie. Z jednej strony, cholesterol jest konieczny dla substancji ciała, z drugiej strony cholesterol w przypadku zaburzeń w jego transporcie jest osadzany w naczyniach i powoduje rozwój miażdżycy. Wszystko, co zostało powiedziane, pozwala prześledzić związek wątroby z rozwojem chorób układu naczyniowego;

4. Metabolizm węglowodanów. Synteza i rozkład glikogenu, konwersja galaktozy i fruktozy w glukozę, utlenianie glukozy, itp.;

5. Udział w asymilacji, przechowywaniu i tworzeniu witamin, zwłaszcza A, D, E i grupy B;

6. Udział w wymianie żelaza, miedzi, kobaltu i innych pierwiastków śladowych niezbędnych do hematopoezy;

7. Zaangażowanie wątroby w usuwanie toksycznych substancji. Substancje toksyczne (zwłaszcza te z zewnątrz) są rozprowadzane i są rozmieszczone nierównomiernie w całym ciele. Ważnym etapem ich neutralizacji jest etap zmiany ich właściwości (transformacji). Transformacja prowadzi do tworzenia związków o mniejszej lub większej toksyczności niż substancja toksyczna, która dostała się do organizmu.

Eliminacja

1. Wymiana bilirubiny. Bilirubina często powstaje z produktów rozkładu hemoglobiny uwalnianej z starzejących się krwinek czerwonych. Codziennie w ludzkim ciele, 1-1,5% erytrocytów ulega zniszczeniu, ponadto około 20% bilirubiny powstaje w komórkach wątroby;

Naruszenie metabolizmu bilirubiny prowadzi do zwiększenia jego zawartości we krwi - hiperbilirubinemii, która objawia się żółtaczka;

2. Udział w procesach krzepnięcia krwi. W komórkach wątroby powstają substancje niezbędne do krzepnięcia krwi (protrombina, fibrynogen), a także wiele substancji spowalniających ten proces (heparyna, antiplasmin).

Wątroba znajduje się pod przeponą w górnej części jamy brzusznej po prawej stronie i jest normalna u dorosłych, nie jest badana, ponieważ jest pokryta żebrami. Ale u małych dzieci może wystawać spod żeber. Wątroba ma dwie części: prawą (dużą) i lewą (mniejszą) i jest pokryta kapsułką.

Górna powierzchnia wątroby jest wypukła, a dolna nieco wklęsła. Na dolnej powierzchni, w środku, znajdują się oryginalne bramy wątroby, przez które przechodzą naczynia, nerwy i drogi żółciowe. W pogłębieniu pod prawym płatem znajduje się pęcherzyk żółciowy, w którym przechowywana jest żółć, wytwarzana przez komórki wątroby, które nazywane są hepatocytami. Wątroba wytwarza od 500 do 1200 mililitrów żółci dziennie. Żółć powstaje w sposób ciągły, a jej wejście do jelita wiąże się z przyjmowaniem pokarmu.

Żółć

Żółć jest cieczą o barwie żółtej, która składa się z wody, pigmentów żółciowych i kwasów, cholesterolu, soli mineralnych. Przez wspólny przewód żółciowy jest wydalany do dwunastnicy.

Izolacja bilirubiny wątroby z żółcią z krwi usuwa toksyczny dla organizmu bilirubiny utworzonej wskutek naturalnego rozkładu hemoglobiny stałej - białka komórek czerwonych krwinek). Z naruszeniami w dniu. każdy z etapów rozdzielania bilirubiny (w wątrobie lub izolowania wątroby, dróg żółciowych) w krwi i tkankach zgromadzone bilirubiny, która objawia się w postaci żółtego zabarwienia skóry i twardówki, t. e. W rozwoju żółtaczka.

Kwasy żółciowe (cholaty)

kwasu żółciowego (cholan) wraz z innymi substancjami zapewnić poziom ustalony stan metabolizmu cholesterolu i jego wydalanie z żółcią cholesterolu żółciowego, w postaci rozpuszczonej, a jest zamknięty w niewielkich cząstek, które zapewniają wydzielanie cholesterolu. Naruszenie w wymianie kwasów żółciowych, a także inne składniki, które zapewniają wydzielanie cholesterolu, wraz wytrącania kryształów cholesterolu w żółci i powstawanie kamieni żółciowych.

W utrzymaniu stabilnej wymiany kwasów żółciowych bierze udział nie tylko wątroba, ale także jelito. W prawej części jelita grubego cholany są ponownie wchłaniane do krwi, co zapewnia krążenie kwasów żółciowych w ludzkim ciele. Głównym rezerwuarem żółci jest pęcherzyk żółciowy.

Pęcherzyk żółciowy

Wbrew jego funkcji występują również zaburzenia uwalniania kwasów żółciowych i żółciowych, co jest kolejnym czynnikiem, który przyczynia się do powstawania kamieni żółciowych. Jednocześnie substancje żółciowe są niezbędne do całkowitego trawienia tłuszczów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Wraz z długotrwałym niedoborem kwasów żółciowych i innych substancji żółciowych powstaje niedobór witamin (hipowitaminoza). Nadmierne gromadzenie kwasów żółciowych we krwi w przypadkach naruszenia ich wydzielania z żółcią towarzyszy rozdzierający świąd skóry i zmiany częstości tętna.

Cechą wątroby jest to, że odbiera żylnej krwi z narządów jamy brzusznej (żołądka, trzustki, jelita, itd. D.), który, działając przez żyłę wrotną i oczyszczone z substancji szkodliwych przez komórki wątroby, i do żyły głównej dolnej rozszerzającej serce. Wszystkie inne narządy ludzkiego ciała otrzymują tylko krew tętniczą i oddają krew żylną.

W artykule wykorzystano materiały z otwartych źródeł: Autor: S. Trofimov - Książka: "Choroby wątroby"

Ankieta:

Udostępnij "Funkcje wątroby w ludzkim ciele"

Jakie zadania wykonuje wątroba?

Wątroba Jest masywny, nasycony krwią narząd o wadze około 1,5 kg. Wątroba znajduje się pod prawidłową kopułą przepony.

To nie tylko gruczoł zaangażowany w trawienie, ale prawdziwe laboratorium chemiczne. Obowiązki przypisane wątrobie są niezwykle różnorodne. Produkcja żółci - tylko jeden z nich. Ponadto skanuje wątroby i wykrywa wszystkie składniki odżywcze, że ominięcie jelita: do żyły wrotnej dostać go z jelita. Wiele z nich pochłania wątrobę i w rezultacie wytwarza nowe substancje. Nawiasem mówiąc, powstają tu białka osocza krwi. Niektóre z nich wymieniamy. Ten fibrynogenu białka i przeciwciała protrombinowy (tak zwane substancje, które chronią organizm przed schwytaniu go w nim trucizn lub inwazji patogenów), białka, które przenoszą się na tkanki tłuszczowej, żelaza i hormonów, i wreszcie Białko albumina, która rozciąga się na całym tłuszczu Kwas i pomaga komórkom naszego ciała uzupełnić zapasy aminokwasów.

Wewnętrzna ulga w jelicie cienkim jest bardzo skomplikowana. Jego ściany pokryte są mnóstwem małych odrostów - kosmków. Każda z nich jest usłana licznymi mikrokosmkami - nitkami, utworzonymi przez błonę śluzową. Dlatego też ogólna powierzchnia ssąca w jelicie jest taka 4 kw. M. m. Jeśli te odrosty nie były obecne, wówczas powierzchnia ssąca pozostała taka sama, a jelito cienkie osiągnęłoby 40 m długości.

Ponadto wątroba gromadzi glukozę, żelazo, witaminy i wiele innych substancji. Jeśli to konieczne, odżywia się krwią. Z białka mięśni i kości wątroba może syntezować glukozę. Dzieje się tak, gdy osoba głoduje. Głód jest niebezpieczny dla wrażliwych komórek mózgowych, które nie mogą żyć bez glukozy. Ale będziemy kontynuować naszą listę. Wątroba zbiera azot pozostały z rozszczepionych białek i tworzy mocznik - substancję, która jest usuwana z organizmu z moczem przez nerki. Jak widać, wątroba działa bardzo ciężko, więc zużywa ogromną ilość ATP. Zasadniczo produkuje to komórkowe "paliwo" poprzez spalanie tłuszczów. Okazuje się, że narząd, którego waga wynosi zaledwie 2% masy ciała, pochłania prawie jedną czwartą tlenu dostarczanego przez czerwone krwinki do różnych narządów.

Wątroba jest drugim sercem człowieka

Częściej wątroba jest nazywana drugim sercem osoby, ze względu na ogromne znaczenie roli, jaką spełnia ona w ciele. Wątroba znajduje się po prawej stronie, obszar hipochondrium. Pokryta jest żeberkami i składa się z dwóch części o różnych rozmiarach. Prawa strona wątroby jest sześć razy większa od lewej, ma nie tylko wspólne ciało w kształcie kwadratu, ale także ogon. Waga i rozmiar wątroby zależy od wieku osoby: w dzieciństwie zajmuje ona znacznie więcej niż osoba dorosła. Normalnie, dorosła masa ciała nie jest większa niż 1500 g, co stanowi 1/50 całkowitej masy ciała. Płaty wątroby są podzielone przez fałd brzuszny. Wątroba jest obficie zaopatrywana w krew z żyły wrotnej (krew żylna) i tętnicę wątrobową (krew tętnicza).

Funkcje wątroby

Wątroba jest niezwykłym narządem, pełni około pięćdziesiąt funkcji w ciele. Destabilizacja jednej funkcji nieuchronnie prowadzi do naruszeń w prawie wszystkich narządach ciała. Możesz zidentyfikować główne funkcje, najważniejsze:

 • Produkcja cholesterolu. Prawie wszystkie komórki potrzebne do cholesterolu, zdrowa wątroba produkuje niezależnie. Dlatego żywność, nasycona tym enzymem, z obfitym dostępem szybko prowadzi do nadmiaru. Ale brak cholesterolu jest wyjątkowo szkodliwy dla zdrowia.
 • Funkcja ochronna. Wątroba służy jako potężny filtr między układem trawiennym a krwią. To ona zapewnia, że ​​żadne toksyczne i szkodliwe substancje nie przedostają się do krwiobiegu. Żywność ludzka jest heterogeniczna, może być szkodliwa, może zawierać szkodliwe substancje, aż do trucizn. Wątroba niszczy wszystkie toksyny, nie pozwalając im przeniknąć do krwi, która chroni człowieka przed śmiercią. W niektórych procesach metabolicznych powstają całkiem naturalne trujące enzymy i toksyny. Wątroba może je zneutralizować lub przekształcić w przydatne substancje.
 • Wątroba bierze najbardziej aktywny udział we wszystkich procesach wymiany. Poprawność jego funkcji zależy od metabolizmu węglowodanów, ich produkcji i asymilacji, od nich zależy jedynie metabolizm białek.
 • Wątroba produkuje odpowiednią ilość żółci. Co więcej, żółć jest syntetyzowana z materiałów "odpadowych": starych i prawie zniszczonych czerwonych krwinek. Jest to konieczne dla ogólnego życia organizmu, bez żółci nie jest możliwe uregulowanie właściwego rozmieszczenia substancji, palenie i dzielenie złożonej żywności. Żółć pomaga radzić sobie z toksynami i odtruwa truciznę dzięki swojej strukturze. Dlatego nie tylko żółć staje się pierwszą oznaką zaburzeń czynności wątroby.
 • Wątroba kontroluje terminowe i stałe nasycenie krwi niezbędnymi substancjami i enzymami. Jest zdolny do przekazywania sygnałów innym narządom, jeśli substancja nie dostała się do krwiobiegu. Również wątroba może zsyntetyzować niedobór "improwizowanego" materiału, aby utrzymać integralność krążenia. Niezwykle ważne jest, aby nasz mózg zachował wszystkie swoje funkcje. Jeśli wątroba jest chora - nieuchronnie atakuje wszystkie narządy, w tym mózg i jego otoczkę. Niedostateczne ukrwienie prawidłowymi hormonami i enzymami może prowadzić do nieodwracalnych skutków.
 • Wątroba kontroluje poziom cukru i glukozy. Jeśli we krwi jest zbyt dużo cukru, wątroba neutralizuje ją, przekształcając glikogen w substancję. Jeśli jest niedobór, syntetyzuje glukozę z glikogenu. Proces ten jest trwały, najdrobniejsze naruszenie i poziom glukozy ulegnie zmianie, co doprowadzi do cukrzycy.

Nie można wymienić wszystkich funkcji, które wykonuje nasza wątroba. Jej rola jest tak ważna, że ​​jest naprawdę porównywalna tylko z sercem. Bez wątroby, jak również bez serca, śmierć przychodzi natychmiast.

Objawy i objawy choroby wątroby

Cechą charakterystyczną wątroby jest to, że nie ma zakończeń nerwowych. Nerwy są tylko na muszlach, więc ból w wątrobie jest bardzo charakterystyczny. Zwykle jest to nudny ból lub żucie, osoba ma wrażenie wybrzuszenia, nacisk na żebra. Dzieje się tak, jeśli wątroba jest powiększona przez zapalenie.

Ale najczęstszym objawem jest uczucie goryczy rano w ustach, wymioty z goryczą, odbijanie. Niebezpieczeństwo jest takie, że te objawy mogą zająć zapalenie żołądka. Dlatego ważne jest, aby odróżnić i zrozumieć, że przy zapaleniu żołądka, zwykle gorycz występuje tylko wtedy, gdy wątroba jest uszkodzona.

Symptomologia zależy od rodzaju choroby i zaawansowania procesu. Zwykle osoba czuje się pogwałcona podczas jedzenia złożonych i tłustych potraw, utrata apetytu, zmiana koloru skóry. Skóra jest kolejnym testerem chorób wątroby. Zdrowa wątroba zapewnia prawidłowe odżywienie skóry, nasyca ją hormonami i enzymami. Podczas gdy pacjent nie jest w stanie kontrolować tego procesu, skóra zmienia kolor, staje się blada. Kiedy zapalenie wątroby (żółtaczka) staje się żółte, czasami intensywnie pomarańczowe. Ważne jest, aby zwracać uwagę na język: naturalna blaszka również zmienia się wraz z chorobami wątroby. Kiedy żółtaczka, bez względu na rodzaj, dno gałek ocznych zmienia kolor na żółty. Jest świąd skóry, osłabienie, uczucie letargu.


Wirusowe zapalenie wątroby jest niebezpieczne samo w sobie, ponieważ może prowadzić do marskości wątroby. Niestety, nie można już cofnąć tego procesu. W większości przypadków chodzi już o to, jak długo będzie można przedłużyć życie danej osoby.

Główne przyczyny chorób

Wątroba reaguje ostro na niedożywienie, nieregularność i jakość jedzenia. Ale reaguje szczególnie negatywnie na alkohol. Czasami minimalne, ale stabilne użycie wystarcza, aby spowodować destabilizację i doprowadzić do zniszczenia.

Wątroba jest niezwykle wrażliwa, dlatego eksperci zalecają jedzenie tylko tego, co ugotuje się w domu. Co więcej, zakłócenie funkcji może spowodować nawet nieświeże jedzenie, na przykład zupa lub barszcz gotowany dwa dni temu. Jedzenie musi być koniecznie świeżo przygotowane, w przeciwnym razie wątroba postrzega je jako rodzaj toksyny. Często organizm reaguje, gdy używa się niezgodnych pokarmów, dużo ciężkich i tłustych potraw. Choroba wątroby może być spowodowana na tle innych chorób. Na przykład w przypadku naruszeń trzustki. Zagrożeni są ci, którzy regularnie używają leków z nieodpartych powodów. Ważne jest, aby sprawdzić obraz krwi i stale monitorować wątrobę, sprawdzić odpowiedź na leki.

Wątroba jest najważniejszym narządem, złożoną strukturą i problematyczną w jej przejawianiu. Czasami symptomatologia jest tak podobna do manifestacji innych chorób, że pacjent po prostu myśli: łatwe zapalenie żołądka i nie spieszy się do lekarza. Może to jednak spowodować smutny wynik, dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na wszystkie znaki, które się pojawiły.

Co wątroba wytwarza u ludzi

Wątroba Jest najważniejszym organem ludzkiego ciała, które waży około 2 kg u osoby dorosłej i znajduje się w jamie brzusznej pod przeponą. Pracuje przez całą dobę i wykonuje wiele różnych funkcji fizjologicznych. Wymieńmy główne.

 1. Wątroba usuwa z organizmu wszystko, co zbędne: nadmiar hormonów, witamin, szkodliwych związków azotowych, powstających w wyniku metabolizmu, toksyn pochodzących z zewnątrz. Wątroba jest głównym filtrem, który, podobnie jak gąbka, przechodzi przez siebie i rozkłada się na bezpieczne substancje, metale ciężkie, konserwanty, pestycydy. Następnie są one łatwo usuwane z ciała.

Wątroba produkuje substancje niezbędne dla organizmu, z których jedną jest żółć. Przez jeden dzień komórki wątroby produkują do jednego i pół galonów żółci, konieczne jest przyswojenie tłuszczów. Gdyby ta produkcja zatrzymała się, trawienie pokarmu stałoby się niemożliwe. W wątrobie istnieje również synteza białek osocza, które są odpowiedzialne za jej normalne krzepnięcie. Przy prawidłowym krzepnięciu krwi, gojenie się ran i drapanie pojawiają się znacznie szybciej. Rola wątroby jest również świetna w tym, że bierze bezpośredni udział w przetwarzaniu witamin i pomaga im w pełnieniu ich funkcji. Wątroba odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu i przechowywaniu minerałów, takich jak miedź, kobalt, żelazo.

Wątroba jest naszym "akumulatorem". Może kontrolować poziom glukozy we krwi, która jest źródłem energii dla naszego organizmu. Nadmiarowa wątroba z glukozą zamienia się w glikogen i przechowuje go. Jeśli pomijamy posiłki lub ćwiczymy na siłowni, poziom glukozy we krwi spada poniżej normy. W tym przypadku wątroba przekształca glikogen w glukozę i dostarcza go do organizmu. W ten sam sposób przechowuje dla nas nadwyżki witamin A, D, E, K, B6, B12.

W przypadku braku wątroby nerwu czuciowego, nawet przy dużych przeciążeniach, w tym przejadanie się, libacji alkoholowych, palenia i innych negatywnych czynników, wątroba ma swoje zadania bez zauważalnych objawów choroby. Niemniej jednak jego filtry nie mają czasu, aby poradzić sobie z dużym przepływem toksyn, a wątroba potrzebuje naszej pomocy. Aby utrzymać naszą wątrobę zdrową i przywrócić po takich przeciążeniach, pomoże to w prawidłowym odżywieniu, rozsądnym podejściu do przyjmowania leków i terminowym przyjmowaniu leków w celu ochrony wątroby.

Baza wiedzy

Przegląd ciekawy film o tym, jak układa się wątroba, pęcherzyk żółciowy ich funkcji i choroby.

Gdzie znajduje się wątroba?

Położenie wątroby w jamie brzusznej, na drodze pomiędzy jelit, gdzie żywność jest trawiona i absorbowane, a do pozostałej części organizmu rzuca pewne światło na swojej funkcji. Nie przypadkowo cała krew płynąca z narządów jamy brzusznej, wpada do potężnego kolektora żylnej - żyły wrotnej. Krew została znane strawionych składników odżywczych w procesie trawienia i przed ostrzem do krążenia ogólnego, przechodzi przez wątrobę.

Funkcje wątroby

Wątroba ma kształt klina. Jest to największy i na swój sposób najbardziej skomplikowany organ. Jedną z jego głównych funkcji jest niszczenie szkodliwych substancji wchłanianych z jelita lub powstających w innych częściach ciała. Wątroba wyświetla je w postaci bezpiecznych produktów przemiany materii wraz z żółcią lub wydalinami do krwi. Produkty przemiany materii wraz z żółcią przedostają się do jelita, a następnie są usuwane z organizmu wraz z kałem. Ci z nich, którzy dostają się do krwi, są filtrowani przez nerki i są wydalani z organizmu z moczem.

Wątroba wytwarza prawie połowę cholesterolu, a reszta pochodzi z pożywienia. Około 80% tego składnika, syntetyzowanego przez wątrobę, jest wykorzystywane do produkcji żółci. Cholesterol jest istotnym składnikiem błon komórkowych, a ponadto jest to konieczne do syntezy pewnych hormonów, takich estrogenu, testosteronu i hormonów kory nadnerczy.

Substancje powstałe w wyniku trawienia pokarmu, wątroba przekształca się w białka, tłuszcze i węglowodany. W wątrobie cukier osadza się w glikogenie. W razie potrzeby (na przykład, gdy zawartość cukru we krwi staje się zbyt niska), zostaje podzielona, ​​przekształcona w glukozę i dostaje się do krwioobiegu.

Funkcje wątroby obejmują syntezę wielu ważnych związków niezbędnych do życia organizmu, w szczególności białek. Wątroba wytwarza substancje biorące udział w tworzeniu się skrzepu krwi, gdy występuje krwawienie. Nazywa się je czynnikami krzepnięcia krwi.

Krew dochodzi do wątroby z jelita i serca. Najmniejsze naczynia włosowate ściany jelita otwierają się do żył, które wpływają do żyły wrotnej (portalu), która przenosi krew do wątroby. Wewnątrz wątroby żyła wrotna ponownie rozpuszcza się w naczyniach włosowatych i przechodzi przez sieć małych kanałów. Tworzą je komórki wątroby, w których przetwarzane są trawione składniki odżywcze i wszystkie szkodliwe produkty. Krew z serca przenosi do wątroby tętnicę wątrobową. Ta krew dostarcza tlen dla tkanki wątroby, a także cholesterolu i wielu innych substancji przetwarzanych przez wątrobę. Krew z jelita i serca jest następnie mieszana i poprzez żyły wątrobowe wraca do serca.

Funkcje wątroby w organizmie człowieka

Tak wiele funkcji, ile jest wykonywanych przez wątrobę, nie jest dostarczanych przez jakikolwiek organ w ludzkim ciele. Należą do nich:

Detoksykacja organizmu - neutralizacja wszystkich toksycznych związków, które dostają się do krwi z otoczenia (alkohol, toksyny, leki);

Wykorzystanie i dezaktywacja toksycznych produktów przemiany materii powstających w organizmie w procesie życiowej aktywności (produkty rozpadu białka, fenol, związki ketonowe i aceton);

Udział w metabolizmie witamin i minerałów: osadzanie rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B, C, PP, a także rozpuszczalnych w tłuszczach D, E, K, pierwiastków śladowych żelaza, miedzi i kobaltu;

Udział w syntezie hormonów steroidowych, hormonów tarczycy i nadnerczy oraz neutralizacji ich nadmiaru;

Regulacja metabolizmu węglowodanów;

Osadzanie i dystrybucja substratów energetycznych w ciele (glukoza, glikogen) poprzez glikogenolizę, glukoneogenezę, glikolizę;

Udział w metabolizmie lipidów (metabolizm cholesterolu, fosfolipidów, kwasów tłuszczowych, lipoprotein);

Realizacja centralnych procesów metabolizmu białek: synteza składników białkowych dla błon komórkowych i białek transportowych, redystrybucja aminokwasów;

Udział w syntezie immunobulin, przeciwciał i innych ważnych białek układu odpornościowego;

Synteza czynników krzepnięcia osocza i układu przeciwkrzepliwego krwi;

Funkcja hematopoezy, zwłaszcza w okresie domacicznym i dzieciństwie;

Synteza żółci i enzymów biorących udział w procesach trawienia. Ich główną rolą jest rozszczepianie tłuszczów;

Wykonywanie metabolizmu bilirubiny i jej neutralizację przez sprzęganie z kwasem glukuronowym;

Osadzanie krwi, co pozwala je rozprowadzać w razie potrzeby (w wyrzutem naczyń krwionośnych podczas jego niedoboru utraty krwi podczas koncentracji lub w zastoinowej niewydolności serca);

Wątroba jest największym gruczołem ludzkiego ciała, które wykonuje najwięcej funkcji spośród wszystkich narządów. Pokonaniu wątroby można towarzyszyć, jako naruszenie jednej i wszystkich jej funkcji, które jest podstawą ciężkości choroby.

Choroby wątroby

W grupie chorób wątroby można uwzględnić wszelkiego rodzaju uszkodzenia wszystkich struktur, które nie wykraczają poza granice anatomiczne tego ciała. Mogą to być hepatocyty i zraziki wątrobowe, które one tworzą, naczynia wewnątrz tętnic i żył oraz przewody żółciowe. Choroby pozawątrobowe dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego należy uznać za odrębną rubrykę.

Najczęstsze choroby wątroby są wymienione w tabeli:

Grupa chorób wątroby

Jednostki Nosologiczne z grupy

Pierwotne zapalne, ropne i funkcjonalne uszkodzenie komórek wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby (A, B, C i inne typy);

Hepatomegalia o nieokreślonym pochodzeniu (bezproblemowe powiększenie wątroby);

Tłuste zapalenie wątroby (zwyrodnienie tłuszczowe wątroby);

Alkohol i bezalkoholowa steatohepatoza;

Gruźlica i syfilityczne uszkodzenie wątroby;

Ropień wątroby (tworzenie ropnej jamy).

Łzawienie wątroby z tępymi zamkniętymi obrażeniami brzucha;

Otwarte uszkodzenie wątroby (rany kłute);

Urazy strzałowe i miażdżenie wątroby.

Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Badd-Chiariego);

Pileflebitis (ropne zapalenia żyły wrotnej wątroby);

Nadciśnienie wrotne (zwiększone ciśnienie w żyle wrotnej i układzie portalowym z marskością wątroby);

Tętnicze przetoki tętniczo-żylne (patologiczne zespolenia między naczyniami wątroby).

Uraz wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych

Cholestaza śródwątrobowa (zastój żółci w wątrobie);

Ostre zapalenie dróg żółciowych (ropne zapalenie dróg żółciowych);

Kamica żółciowa wewnątrzwątrobowa (tworzenie kamieni w wątrobowych drogach żółciowych);

Choroba Caroliego (wrodzone powiększenie przewodów wewnątrzwątrobowych ze wzmocnionym tworzeniem się kamieni i mnogimi małymi ropniami).

Torbiel wątroby (ograniczone gromadzenie się płynu ograniczone kapsułką);

Naczyniak krwionośny (nieprawidłowe odkładanie się struktur naczyniowych w postaci guza);

Angiosarcoma i inne rodzaje mięsaka wątroby;

Rak wewnątrzprzepływowy (guz Klatskina);

Przerzutowe uszkodzenie wątroby w przypadku raka w dowolnej lokalizacji.

Pasożytnicze infestacje i infekcje

Wrodzona patologia i anomalie

Hipoplazja i aplazja wątroby (niedorozwój lub brak narządu);

Atrezja przewodów i naczyń wewnątrzwątrobowych (zwężenie lub błony utrudniające przepływ krwi lub żółci);

Wątrobowe enzymopatie z naruszeniem metabolizmu bilirubiny (zespół Gilberta, Rotor, zespół Dabin-Jonesa);

Hodoplastyka wątroby z upośledzonym metabolizmem miedzi (zespół Wilsona-Konovalova);

Dziedziczna hepatoza barwnikowa.

Klęska wątroby w patologii innych narządów

Stagnująca wątroba z niewydolnością serca;

Hepatomegalia z białaczką.

Strukturalne i funkcjonalne zmiany w wątrobie i ich powikłania

Wątroba

Ogólna charakterystyka wątroby

Wątroba jest dużym, niesparowanym, żywotnym narządem wewnętrznym osoby, która znajduje się w jamie brzusznej pod przeponą i wykonuje ogromną liczbę różnego rodzaju funkcji fizjologicznych. Wątroba to przede wszystkim duży gruczoł trawienny, który produkuje żółć, barierę dla toksycznych produktów metabolizmu białek, aktywny uczestnik wszystkich rodzajów metabolizmu.

Tak więc wątroba jest uczestnikiem trawienia, krążenia i metabolizmu.

Struktura wątroby

Wątroba podzielona jest na dwie części: lewą i prawą. Lewa część wątroby jest podzielona na dwa dodatkowe płaty: kwadratowy i ogon.

Zgodnie ze schematem podziału wątroby na segmenty, zaproponowanym przez Claude'a Cuino, podzielono go na osiem segmentów. Segment jest ostrosłupowym miejscem agregatu podstawowych funkcjonujących elementów wątroby (miąższu), który ma dostatecznie niezależne dopływy krwi, zakończenia nerwowe i odpływ żółci.

Miąższ wątroby jest zrazikowy, co oznacza, że ​​zrazik jest strukturalną i funkcjonalną jednostką wątroby. Składniki konstrukcyjne płaciku wątroby jest płyta wątroby intralobular gemokapillyary żółć kapilary cholangioles, okołozatokowej przestrzeń Dissego i centralnego Wiedeń.

Funkcje wątroby

Jak wspomniano wcześniej, wątroba ma wiele funkcji, takich jak:

1. Odkażanie wszelkiego rodzaju obcych substancji, przekształcając je w nieszkodliwe, mniej szkodliwe lub w takie, które można łatwo usunąć z organizmu.

2. Neutralizacja końcowych produktów przemiany materii i usunięcie nadmiaru hormonów, witamin itp. Z organizmu.

3. Zapewnienie organizmowi glukozy, poprzez syntezę z różnych źródeł energii.

4. Przywrócenie rezerwy i magazynowanie niektórych witamin.

5. Tworzenie cholesterolu i jego eterów.

6. Synteza bilirubiny i kwasów żółciowych.

7. Synteza hormonów i enzymów zaangażowanych w trawienie dwunastnicy i innych części jelita cienkiego.

8. Służy jako miejsce przechowywania dużej objętości krwi, która w razie potrzeby, na przykład z utratą krwi, jest wrzucana do wspólnego łożyska naczyniowego.

Jednak problemy z wątrobą, takie jak marskość, nowotwory, naczyniaki krwionośne wątroby, różne cysty i różne infekcje wirusowe, mogą zakłócać normalną wydajność tych funkcji.

Najczęstszą chorobą wątroby jest dziś marskość. Marskość wątroby jest przewlekłą chorobą wątroby, która charakteryzuje się naruszeniem struktury zrazikowej z powodu zwiększenia objętości tkanki łącznej. Marskość wątroby przejawia się w postaci niewydolności czynnościowej i zespołu wysokiego ciśnienia krwi w układzie żyły wrotnej. Główną przyczyną marskości wątroby jest przewlekły alkoholizm, wirusowe zapalenie wątroby, obecność szkodliwych drobnoustrojów w wątrobie.

W leczeniu wątroby można zastosować oczyszczanie wątroby. Do samooczyszczenia wątroby konieczne jest porzucenie złych nawyków, minimalizując obciążenie wątroby. W celu całkowitego oczyszczenia należy skonsultować się z lekarzem, który osobiście przepisze przebieg procedur i leczenia.

Jeśli leczenie wątroby nie jest już możliwe, współczesna medycyna oferuje tylko jedną opcję - przeszczep wątroby. Chociaż operacja ta jest wykonywana od połowy ubiegłego wieku, procent jej sukcesu jest niewielki - średnio 55%.

Rola wątroby w organizmie człowieka

W ludzkim ciele wątroba pełni różnorodne funkcje, od trawienia po hemopoezę. Wątroba jest gruczołem trawiennym, który promuje przetwarzanie i przyswajanie białek, tłuszczów i węglowodanów.

Za to, co jest odpowiedzialne

Nie można docenić wszystkiego, co robi wątroba, aby utrzymać ludzką aktywność. Jest to nie tylko gruczoł trawienny, ale także narząd, w którym co sekundę pojawiają się różne procesy. Poniżej znajdują się główne procesy od tych, za które jest odpowiedzialny.

Usuwa odpady z ich ciała

Ciało ludzkie można porównać do gigantycznej rośliny, która konsumuje surowce i uwalnia nadmiar produkcji. Surowcem jest żywność dla ludzi. Oprócz pożywienia, organizm gromadzi inne składniki - witaminy, hormony, związki azotowe. Ciągłe działanie promuje ich regularną eliminację.

Laboratorium chemiczne

Samochodowe układy wydechowe, emisje przemysłowe, chemikalia do użytku domowego wnikają do ciała z wdychanym powietrzem. Szkodliwy wpływ alkoholu i narkotyków, niekontrolowany przez ludzi. Cały zestaw dostaje się do krwi, z której rozprzestrzenia się przez ciało. Wątroba, podobnie jak gąbka, przechodzi przez każdy szkodliwy składnik, dzieli się na bezpieczny stan. Gdyby nie było to przez kilka dni, rozwijałoby się ciężkie zatrucie z skutkiem śmiertelnym.

Akumulator przydatnych substancji

Odgrywa rolę magazynu witamin A, D, E, K, niektórych witamin z grupy B. Ponadto jego zadaniem jest utrzymywanie poziomu glukozy we krwi, niezbędnego do dostarczenia nam energii. Jeśli dana osoba doświadcza poważnego wysiłku fizycznego lub postu, glikogen jest przetwarzany na glukozę.

Depot krwi

Jest to rezerwuar dużego zasobu krwi, który w zdrowym ciele jest izolowany od całkowitego przepływu krwi. W przypadku poważnego urazu lub innej utraty krwi dochodzi do dużego uwolnienia do naczyń krwionośnych ze zbiornika.

Jego wymiary

To największy gruczoł naszego ciała. Wątroba osoby dorosłej nie przekracza 30 cm długości, 15 i 20 cm wysokości (odpowiednio lewy i prawy płatek). Wysokość ciała nie powinna przekraczać 10 cm.

W zdrowym stanie dolna krawędź prawego płata wątroby nie wychodzi poza łuk krawędziowy. Zwiększanie, podnoszenie lub opuszczanie sygnalizuje problem w ciele.

Zwykle jej waga u osoby dorosłej mieści się w przedziale 1,5-1,8 kg.

Struktura

Wątroba znajduje się w prawym podżebrzu. Gruczoł ma półpłynną konsystencję, ale struktura jest dość gęsta ze względu na zewnętrzną skorupę, kapsułkę glisson.

Anatomia implikuje jej podział na części - prawą i lewą, oddzielone więzadłem półksiężyca i poprzecznym rowkiem. Prawy płat jest znacznie większy niż lewy, a z kolei dzieli się na trzy części. Lewy płat znajduje się po lewej stronie otrzewnej, obok żołądka, trzustki i śledziony.

Jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę gruczołu pod mikroskopem, widzimy, że składa się on z różnych hepatocytów (tak zwanych komórek wątroby). Z kolei komórki tworzą liczne pryzmatyczne formacje zwane płatami wątroby. Te ostatnie są podzielone między sobą, ale podział warunkowy - przez nich przechodziją naczynia krwionośne, drogi żółciowe. Zatem zrazik jest najmniejszą strukturalną jednostką wątroby.

Zadania gruczołu

Poza oczyszczaniem i hematopoezą rola wątroby w metabolizmie ma niewielkie znaczenie. Bierze czynny udział w metabolizmie nie tylko białek, tłuszczów, węglowodanów, ale także witamin, hormonów, aminokwasów. O tym, jak to działa, zależy od ogólnego stanu zdrowia i jakości życia danej osoby.

Około połowa białka jest syntetyzowana w wątrobie. Białko składa się głównie z aminokwasów. Ten ostatni w wątrobie przynosi krew pochodzącą z jelita. Niektóre aminokwasy są produkowane bezpośrednio w wątrobie. W ciągu dnia narząd jest w stanie podać do 18 g białka.

Wątroba jest jedynym producentem protrombiny i fibrynogenu - białek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Naruszenie ich syntezy może prowadzić do poważnych krwotoków. Wątroba produkuje albuminy i globuliny, których obniżenie sygnalizuje niewydolność wątroby i inne patologie narządu.

Ona także gromadzi aminokwasy w przypadku niedostatecznego spożycia białka z pożywieniem. W przypadku wymuszonego głodu, choroby lub ciężkiej diety wątroba oddaje zapasy.

Zaangażowanie wątroby w metabolizm węglowodanów wyjaśnia synteza glikogenu, która pozwala regulować poziom glukozy we krwi. Glikogen wytwarza się z węglowodanów, które organizm otrzymuje wraz z pożywieniem. Jest także w stanie gromadzić się w komórkach wątroby w "czarnym dniu". Jeśli dana osoba pilnie potrzebuje energii, glikogen przekształca się w glukozę i rozprzestrzenia się w komórkach ciała z krwią, zamieniając się w energię.

Rola narządu w metabolizmie tłuszczów jest determinowana przez syntezę cholesterolu, tworzenie i spożywanie kwasów tłuszczowych. Intensywne odkładanie tłuszczu występuje podczas trawienia i przerw między posiłkami. Ich wydatki zależą głównie od aktywności fizycznej.

Metabolizm węglowodanów i lipidów jest wzajemnie powiązany. Nadmiar węglowodanów przyczynia się do odkładania nadmiaru tłuszczu. Odwrotnie, jeśli dana osoba nie ma wystarczającej ilości węglowodanów, glukoza jest syntetyzowana z tłuszczu.

Nie lekceważ znaczenia wątroby w trawieniu, głównie z powodu produkcji żółci przez hepatocyty. Woreczek żółciowy może zawierać znaczną ilość żółci. Niezbędne części żółci przedostają się do jelita podczas każdego posiłku. Kiedy dwunastnica jest wypełniona strawionym pokarmem, żółć wchodzi tam przez wspólny przewód żółciowy.

Co wpływa na wydajność

Znaczenie wątroby dla cennego życia jest bezcenne. Ale niestety jest bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne i sposób życia człowieka. Co niszczy organ i jak mogę pomóc?

Do szkodliwych czynników należą:

 • siedzący tryb życia, nadwaga;
 • nadużywanie alkoholu i energii;
 • palenie;
 • niewłaściwa dieta - rozpowszechnienie w diecie tłustych, smażonych, pikantnych i słonych potraw;
 • nadużywanie słodyczy;
 • częste przyjmowanie leków;
 • zatrudnienie w ciężkiej pracy;
 • zła ekologia;
 • choroby zakaźne i pasożytnicze;
 • diety wegetariańskie i niskokaloryczne.

Długotrwałe działanie jednego lub więcej z powyższych czynników prowadzi do zaburzeń czynności wątroby. W przypadku braku szybkiego leczenia rozpoczyna się śmierć komórek wątrobowych, wszystko kończy się zapaleniem wątroby lub marskością wątroby.

Możliwość regeneracji

Niewielu ludzi myśli o znaczeniu każdego organu. Wątroba w ciele odgrywa nie najmniejszą rolę. Niemniej jednak, dopóki nie pojawią się poważne problemy zdrowotne, nie każdy ceni sobie znaczenie dla ciała.

Jedną z unikalnych właściwości jest zdolność do regeneracji, nawet jeśli zachowane jest tylko 25% tkanki wątrobowej. Jednym z przykładów jest przywrócenie pierwotnego rozmiaru narządu po resekcji (usunięcie chorego miejsca). Proces jest dość powolny, trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Zależy od wieku i stylu życia pacjenta.

Jest w stanie reagować na niedobory i nadwyżki. Lekarze wielokrotnie obserwowali pacjentów po transplantacji części narządu dawcy. Co ciekawe, kiedy rodzony organ pacjenta odzyskał i stopniowo odzyskał odpowiednią wielkość, część dawcy stopniowo ulegała atrofii.

Liczne badania nie w pełni zbadały mechanizm odzyskiwania. Naukowcy odkryli, że jest to spowodowane podziałem pozostałych zdrowych komórek. Okazuje się, że to nie tyle wzrost, co wzrost zdrowych płatków wątroby. Interesujące fakty: usunięcie 90% tkanki uniemożliwia reprodukcję hepatocytów. Gdy resekcja jest mniejsza niż 40% ciała, nie ma również podziału komórek.

Główne choroby

O tym, jak działa wątroba, zależy jakość życia i sprawność danej osoby. Podstępność polega na tym, że w początkowych stadiach choroby są ukryte. Ludzie rzadko zwracają uwagę na podstawowe objawy - nudności, osłabienie, zgagę, zaburzenia równowagi fotela. Kiedy pojawiają się bardziej poważne oznaki patologii, proces patologii zaszedł daleko i wymaga długotrwałego leczenia.

 • zapalenie wątroby o różnej etiologii;
 • stłuszczenie;
 • marskość;
 • niewydolność wątroby;
 • łagodne i złośliwe nowotwory.

Wideo

Szyfry naszego ciała. Wątroba. Film poznawczy.


Pokrewne Artykuły Hepatitis