Marskość na skutek wirusowego zapalenia wątroby typu C

Share Tweet Pin it

Wirusowe zapalenie wątroby i marskość wątroby są uważane za jedną z najniebezpieczniejszych chorób narządów przewodu żołądkowo-jelitowego. Często prowadzą one do zmian strukturalnych w strukturze hepatocytów, zmniejszenia ich aktywności funkcjonalnej i rozwoju uporczywej progresywnej niewydolności. Przez długi czas stwardniałe uszkodzenia komórek wątroby uznano za nieodwracalne i szybko doprowadziły do ​​poważnych problemów zdrowotnych. Nowoczesne środki pozwalają monitorować zmiany marskości, hamować przebieg choroby i znacząco poprawiać jakość życia pacjentów. Są różne stadia marskości wątroby leczone zapaleniem wątroby typu C: spróbuj to rozgryźć.

Mechanizm rozwoju

Kliniczno-morfologiczne cechy marskości wątroby i zapalenia wątroby są ze sobą ściśle powiązane. Pierwsze często komplikuje przebieg drugiego, stając się końcowym stadium choroby. Dlaczego tak się dzieje i czy można uniknąć rozwoju nieodwracalnych zmian? Aby odpowiedzieć na te pytania, warto dowiedzieć się więcej o fizjologii wątroby i głównych objawach, które wynikają z jej stanu zapalnego.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C - zmiany zapalne wątroby o charakterze wirusowym. Jego środek jest wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), które są przenoszone z osoby na osobę głównie drogą pozajelitową przy obchodzeniu się z krwią, bez zabezpieczenia płeć, ogólny medycynie lub ostrze tnące (żyletki, pincety) narzędzia do użytku domowego.

Zwróć uwagę! Na świecie około 150 ml ludzi jest zarażonych wirusem HCV. Nawet przy braku klinicznych objawów przewlekłego zapalenia wątroby, marskość wątroby i rak u takich pacjentów jest diagnozowany 3-5 razy częściej niż u pacjentów niezakażonych.

Od momentu zakażenia wirusem do pojawienia się pierwszych objawów klinicznych choroby średnio 1,5-2 miesięcy. Przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu C nie wyróżnia wyraźna symptomatologia: często pacjenci od dziesięcioleci nie podejrzewają o swoją diagnozę i dowiadują się o problemach z wątrobą podczas prewencyjnego badania lekarskiego. Na tle niemal niedostrzegalnego zniszczenia komórek wątrobowych może się objawić zapalenie wątroby:

 • ogólne osłabienie, zmęczenie;
 • zmniejszona wydajność;
 • senność w ciągu dnia;
 • umiarkowane naruszenie funkcji kognitywnych (poznawczych) - utrata pamięci, umiejętność skupienia się na ważnych szczegółach.

Często oznaki te nie są powodem, dla którego pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, a wirus rozmnaża się w organizmie przez wiele lat, powodując zmiany zapalne i zniszczenie komórek wątroby. Ostateczną formą uszkodzenia narządów jest marskość: zapalenie wątroby odgrywa ważną rolę w jego rozwoju.

Marskość w medycynie nazywa się zwykle przewlekłym uszkodzeniem wątroby, któremu towarzyszy nieodwracalne zastąpienie funkcjonalnie aktywnych komórek "niedziałającą" tkanką łączną (zrąb). Prowadzi to do zmiany wielkości narządu (prawdopodobnie zarówno wzrostu, jak i spadku) i spójności. Wątrobowa wątroba staje się bardzo gęsta, bulwiasta, czasem pomarszczona. Jest coraz gorzej z jego funkcjami:

 • metaboliczny;
 • deponowanie;
 • sekrecja;
 • detoksyfikacja;
 • wydalniczy;
 • homeostatyczny.

W patogenezie rozwoju choroby wyodrębnia się kilka kolejnych etapów. Pod wpływem czynnika etiologicznego - wirusowego zapalenia wątroby - aktywacji określonych komórek Ito. Prowokują one do proliferacji tkanki łącznej i prowadzą do zwłóknienia komórek.

Kolejnym ważnym punktem w mechanizmie rozwoju choroby jest naruszenie dopływu krwi funkcjonalnej (miąższowej) tkanki wątroby, zmian niedokrwiennych i martwicy. To dodatkowo poprawia procesy sklerotyczne i prowadzi do nieodwracalnego zastąpienia uszkodzonych komórek wątroby tkanką łączną.

Zatem zapalenie wątroby typu C i marskość są ze sobą ściśle powiązane. Bez pierwotnych zmian zapalnych powikłanie to rozwija się niezwykle rzadko.

Jak duże jest ryzyko powikłań?

Ale czy rozwój marskości jest zawsze jedynym możliwym wariantem progresji wirusowego zapalenia wątroby typu C? Jakie są szanse pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby, aby stawić czoła tej straszliwej komplikacji?

 • u około połowy pacjentów HCV najpierw powoduje stłuszczenie wątroby; marskość rozwija się ponownie, na tle istniejącej infiltracji tłuszczowej;
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C powoduje 27% przypadków marskości wątroby na całym świecie;
 • 10-30% zakażonych osób doświadcza tego ciężkiego powikłania w ciągu następnych 30 lat po zakażeniu;
 • w grupie szczególnego ryzyka - pacjenci ze współistniejącym zapaleniem wątroby typu B, schistosomatozą, zakażeniem wirusem HIV;
 • Nadużywanie alkoholu przez pacjenta z wirusowym zapaleniem wątroby typu C zwiększa ryzyko wystąpienia marskości 100 razy.

W Rosji prawdopodobieństwo wystąpienia marskości u pacjentów z WZW typu C w ciągu 20-30 lat po zakażeniu wynosi od 5 do 45%. Progresja choroby z reguły jest bardzo powolna (20-40 lat). Jeśli pacjenci z powodzeniem leczą, przyjmują leki antywirusowe, detoksykacyjne i objawowe, proces ten można spowolnić jeszcze bardziej.

Cechy uszkodzenia wątroby w HCV

Kliniczny obraz marskości, która rozwinęła się na tle wirusowego zapalenia wątroby typu C, przebiega etapowo. Każdy etap choroby charakteryzuje się pewną symptomatologią, podejściami do diagnozy i leczenia. Im wcześniej patologia zostanie ujawniona, tym większe szanse pacjenta na korzystny wynik.

Zwróć uwagę! W krajach rozwiniętych marskość zamyka piątkę wśród przyczyn śmierci osób w średnim wieku (35-60 lat). Rocznie jej ofiary wynoszą do 40 milionów ludzi.

Pierwszy etap patologii praktycznie nie ma subiektywnych objawów. Pacjent nie robi skarg i czuje się dobrze, ponieważ w tym okresie aktywnie działają mechanizmy wyrównawcze.

W drugim stadium marskości pierwsze nieswoiste objawy choroby przyciągają uwagę:

 • apatia;
 • słabość;
 • pogorszenie zdolności do pracy;
 • nieprzyzwyczajeni do zmęczenia pacjenta;
 • ataki bólu głowy;
 • pogorszenie apetytu;
 • nudności, rzadko wymioty;
 • zaburzenia stolca, biegunka;
 • nasilenie, dyskomfort w prawym podżebrzu;
 • utrata włosów;
 • ginekomastia u mężczyzn;
 • wodobrzusze.

Ten etap towarzyszy początkowych objawów encefalopatii wątrobowej Genesis - zespół neuropsychiatrycznych, wraz z różnymi zaburzeniami aktywności wyższej nerwowego - świadomością, postępowaniem, funkcji poznawczych.

Tabela: Objawy encefalopatii wątrobowej

W drugim etapie zmian marskości wątroby stwierdza się stadium I-l encefalopatii wątrobowej.

Trzeci (końcowy, zdekompensowany) stopień marskości charakteryzuje się całkowitym rozkładem wszystkich mechanizmów kompensacyjnych i rozwojem niewydolności wątroby. Wśród objawów choroby, postęp encefalopatii i puchliny brzusznej, objawy żółtaczki miąższu, atrofia mięśni, anemia, wysuwają się na pierwszy plan. Na tym etapie znacznie zwiększa się ryzyko komplikacji i szczegółowego wyniku.

Wśród częstych powikłań marskości są:

 • koma wątrobowa;
 • zakrzepica żyły wrotnej;
 • rak;
 • zewnętrzne i wewnętrzne krwawienie z żylaków;
 • łączenie procesów zakaźnych.

Zasady diagnostyki

Rozpoznanie marskości wątroby wymaga zintegrowanego podejścia. Może wziąć w nim udział terapeuta, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog (gastroenterolog), neuropatolog i inni specjaliści.

Badanie pacjenta rozpoczyna się od starannego zebrania skarg i anamnezy. Według pacjenta możliwe jest zarysowanie głównych zespołów patologicznych, identyfikacja jednego lub większej liczby czynników etiologicznych i opracowanie planu dalszego badania. Anamnesis morbi sugeruje okres ograniczenia choroby. Po stwierdzeniu zakaźnego charakteru marskości wątroby należy zwrócić szczególną uwagę na anamnezy epidemiologiczne.

Badanie kliniczne obejmuje badanie zewnętrzne, pomiar ciśnienia krwi, osłuchiwanie serca i płuc, powierzchowne i głębokie obmacywanie brzucha. Podczas badania lekarz może w przybliżeniu określić wielkość wątroby, aby pokazać jej zwiększoną gęstość, nierówne kontury krawędzi, bolesność. Ponadto, obserwowane są oznaki gromadzenia się wolnego płynu w jamach ciała w obrębie opłucnej, puchliny brzusznej.

W przypadku podejrzenia marskości wątroby o etiologii wirusowej, następujące badanie laboratoryjne:

 • Ogólne badanie krwi - w celu oceny podstawowych funkcji organizmu. W tej chorobie występuje wzrost ESR, leukocytoza, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i czerwonych krwinek (objawy stanu zapalnego i niedokrwistość).
 • Biochemiczne analizy krwi z definicją bilirubiny bezpośredniej i pośredniej, fosfatazy zasadowej, aminotransferaz (ALT, AST), - w fazie aktywnego zapalenia wątroby obserwowano wzrost wartości te spowodowane przez zniszczenie komórek wątroby. Wraz z rozwojem niewydolności wątroby zmniejsza się poziom całkowitego cholesterolu i jego frakcji, protrombiny, albuminy (hipoproteinemii).
 • Oznaczanie poziomu gamma globulin - w marskości, obserwuje się ich wzrost.
 • Badanie krwi przeciwciał anty-HCV, anty-HBV: przewlekłe zapalenie wątroby, ponieważ często wywołują rozwój koinfekcji powinny być dokładne badanie ich obecność w organizmie.
 • Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest najbardziej precyzyjnym diagnostycznie testem, który przeprowadza się w celu identyfikacji RNA patogenu w ciele.

Diagnostyka instrumentalna marskości składa się z USG i biopsji wątroby (wyznaczonej zgodnie ze wskazaniami).

W badaniu ultrasonograficznym narządów jamy brzusznej obserwuje się wzrost wielkości wątroby i śledziony. Struktura dotkniętego narządu jest często niejednorodna ze względu na zmiany zapalne. Obszary zwłóknienia - gęste pasma tkanki łącznej, stopniowo zastępujące tkankę miąższową wątroby.

Ważną rolę w rozpoznawaniu zapalenia wątroby i marskości wątroby odgrywa biopsja wątroby z histologicznym badaniem otrzymanych materiałów. Wyniki wskazują na objawy zapalenia hepatocytów, infiltrację ich ścian komórkowych, obecność martwicy i włóknienie.

Możliwe jest oszacowanie stanu wątroby i obliczenie rokowania choroby dla każdego indywidualnego pacjenta i bez biopsji. Z międzynarodowego systemu METAVIR aktywnie stosować w praktyce medycznej algorytmy w celu określenia stopnia martwicę hepatocytów i zapaleniu (wynik jest narażony na alfanumerycznym skali A0-A3), oraz etap fibroplastic zmiany (F0-F4). Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę sześć indywidualnych wskaźników:

 • wiek pacjenta;
 • BMI;
 • poziom glukozy we krwi;
 • poziom płytek;
 • poziom albuminy;
 • stosunek między enzymami-transaminazami ALT i AST.

W zależności od nasilenia zmian marskościowych określa się rokowanie choroby. Tak więc 50% pacjentów z wyrównaną postacią marskości wykazuje 10-letnie przeżycie. Podskompensowany stan patologii gwarantuje 5-letnie przeżycie około 40% pacjentów. Z niewyrównaną marskością wątroby przez ponad trzy lata tylko 10-40% na żywo.

Aktualne podejścia do terapii

Wykrywanie marskości wątroby jest często szokującą wiadomością dla pacjenta. Jednak nie jest konieczne panikowanie: wczesna diagnoza i terminowe kompleksowe leczenie choroby prowadzi do doskonałych wyników. Pomimo faktu, że w pełni wyleczony z sklerotycznych uszkodzeń hepatocytów obecnie nie może znacząco spowolnić postęp choroby i poprawa jakości życia pacjenta może być przy pomocy nowoczesnych leków i wysokiego zaangażowania w opiekę nad pacjentem.

Zalecenia dotyczące diety i stylu życia

Głównym celem leczenia marskości jest wyrównanie stanu pacjenta i zapobieganie wtórnym zmianom w wątrobie. Przede wszystkim działania terapeutyczne dotyczą zmiany stylu życia i korygowania diety.

Zaleca się wszystkich pacjentów:

 • prowadzić zdrowy tryb życia;
 • porzucić złe nawyki - palenie, picie alkoholu i narkotyków;
 • obserwować tryb pracy i odpoczynku;
 • utrzymywać wysoki poziom aktywności fizycznej, uprawiać gimnastykę, uprawiać turystykę pieszą, pływać lub uprawiać inne sporty, uzgodnione z lekarzem prowadzącym;
 • regularnie przechodzą badania lekarskie;
 • uniknąć hipotermii, w odpowiednim czasie oczyścić chroniczne ogniska zakażenia.

Podobnie jak w przypadku innych chorób wątroby, marskość jest wskazaniem do wyznaczenia diety terapeutycznej 5. Jej głównym celem jest normalizacja funkcji chorego narządu i pobudzenie procesów rozdzielania żółci. Aby to zrobić, jeść często, 5-6 razy dziennie, ale w małych porcjach. Całkowicie wyłączone z diety są potrawy tłuste i smażone, najlepsze metody gotowania to gotowanie na parze i pieczenie. Ważne jest, aby używać wystarczającej ilości czystej wody stojącej - do 1,3-1,5 litra na dzień.

Wraz z rozwojem zdekompensowanej marskości z wodobrzuszem, pacjenci przechodzą na dietę bezcukrową i wolną od soli. Przed normalizacją państwa, mięso, drób, ryby, produkty mleczne, jaja są wyłączone z menu. Dopuszczalna zawartość białka w codziennej diecie wynosi nie więcej niż 40-60 g. Podstawą śniadań, obiadów, kolacji i przekąsek powinny być warzywa, owoce, zboża, zboża. Jedzenie jest spożywane bez soli.

Również wyłączone z diety:

 • żywność bogata w dodatki chemiczne (smaki, wzmacniacze smaku) i konserwanty;
 • napoje gazowane;
 • mięso, konserwy rybne, pasztety, mięso duszone;
 • smażone jedzenie;
 • marynaty, marynaty;
 • Wędzone mięso, kiełbasy, kiełbasy, kiełbasy;
 • produkty o wysokiej zawartości tłuszczu zwierzęcego;
 • nasycone buliony z mięsa drobiowego, ryb, grzybów;
 • margaryna, tłuszcz kulinarny;
 • tłuste mleko, śmietana, śmietana;
 • dojrzałe solone sery odmian pełnych;
 • rośliny strączkowe: groch, fasola, ciecierzyca, soczewica, fasola mung;
 • zieleni (można jeść w ograniczonych ilościach);
 • rzodkiew;
 • szczaw;
 • rzodkiew;
 • cebula, czosnek;
 • kwaśne jagody i owoce;
 • mocna kawa i herbata.

Czas trwania diety terapeutycznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza. Aby osiągnąć stabilną remisję kliniczną, ważne jest, aby przestrzegać jej zasad przez kilka miesięcy, a nawet lat.

Skuteczne środki przeciwwirusowe

Przez kilka dziesięcioleci najbardziej skutecznym leczeniem wirusowego zapalenia wątroby typu C było stosowanie kombinacji interferonu i rybawiryny. Jej wydajność była szacowana na 40-80%, a rezultaty leczenia jest w znacznym stopniu uzależniona od genotypu HCV, wieku, płci pacjenta, występowanie zapalenia wątroby miała komplikacji i współistniejących chorób.

Standardowe leczenie wynosi 24-48 dni i odbywa się zgodnie z programem: 6 IU interferonu - do normalizacji transaminazy (ALT), a następnie 6 IU interferonu w dzień - 12 dni, a następnie 3 IU interferonu dzień - do przedmiotu. Ponadto rybawiryna jest przyjmowana w dawce 800-1200 mg raz na dobę.

Terapia kombinacją preparatów interferonu i rybawiryny nie jest pozbawiona wad. Wśród nich - nieskuteczność, czas trwania, obecność efektów ubocznych.

Od 2011 r. Na świecie, w tym w Rosji, w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C aktywnie wykorzystywane są leki nowej generacji o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym.

Ważne! Dzięki nowej generacji leków wirusowe zapalenie wątroby typu C jest całkowicie uleczalną chorobą.

Przedstawicielami tej grupy farmakologicznej są:

Wśród ich niezaprzeczalne zalety - zdolność do osiągnięcia całkowitej eliminacji wirusa z organizmu w 87-95% przypadków, znaczne zmniejszenie ryzyka rozwoju i progresji marskością wątroby zmian w wątrobie, zmniejszając czas trwania leczenia.

Podstawy farmakoterapii marskości

Większość leków przepisywanych na marskość wątroby ma na celu wyeliminowanie objawów i negatywnych konsekwencji choroby.

Marskości wątroby często towarzyszy niewydolność żółci. Aby wyeliminować, a także normalizacja trawienia standardowej terapii choroby polega na podawaniu leków zaplanować kwasu ursodeoksycholowego (Ursofalk, Ursosan) w ilości 10-15 mg / kg masy ciała jeden raz dziennie (w godzinach wieczornych).

Ogromnym sukcesem cieszy się terapia komórkowa mająca na celu ochronę hepatocytów przed szkodliwym działaniem, pobudzanie funkcjonalnej czynności narządu i korygowanie metabolizmu. Wraz z preparatami fosfolipidowymi (Essentiale forte) przepisywane są nowoczesne środki oparte na komórkach macierzystych.

Wraz z rozwojem wodobrzusza (hydrothorax) wskazane jest mianowanie diuretyków (Furosemide, Lasix) w dawkach terapeutycznych. Korekta zaburzeń neurologicznych w encefalopatii wątrobowej odbywa się za pomocą odtruwania, zgodnie ze wskazaniami - uspokajające, przeciwdrgawkowe. Czas trwania leczenia zależy od wielu czynników i średnio wynosi 3-4 miesiące.

Tak więc współczesna medycyna gwarantuje dostateczną długość życia pacjentom z marskością wątroby, które rozwijają się na tle przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana, a terapia zostanie rozpoczęta, tym większe szanse pacjenta na korzystny wynik. Większość pacjentów zakażonych HCV nadal żyje pełnią życia przez dziesięć lub więcej lat po zdiagnozowaniu "marskości wątroby".

4 przewidywania długości życia dla osób z marskością wątroby na zapalenie wątroby typu C

Ile osób żyje z marskością wątroby w wirusowym zapaleniu wątroby typu C? Pierwsze pytanie, które pojawia się w umyśle każdej osoby, która usłyszała straszną diagnozę. Na pewno nie można na nie odpowiedzieć. Oczekiwana długość życia zależy od wielu czynników zidentyfikowanych przez lekarzy. Jest to stopień nasilenia patologii, etap wykrywania, stan pacjenta, obecność współistniejących chorób.

Czynniki wpływające na prognozę

Wirus dostający się do krwi osoby wywołuje reakcję obronną organizmu. Około 20% ludzi ma możliwość samoleczenia się z patologicznej penetracji. Zarażeni nadal żyją, nie mogą odgadnąć, że walka o ich stan ma miejsce wewnątrz. Sprowokowanie aktywności wirusa może być drobnym czynnikiem lub osłabioną odpornością.

Jakie czynniki wpływają na pacjenta dotkniętego wirusem C:

 • entuzjazm dla alkoholu;
 • liczba szkodliwych nawyków;
 • wiek;
 • obecność przewlekłych chorób;
 • podłoga;
 • jakość i sposób odbioru i dieta;
 • sposób zachowania i życie ludzkie;
 • Nieuwaga w środkach zapobiegawczych.

Przebieg choroby u każdego pacjenta indywidualnie. W niektórych przypadkach uszkodzenie wątroby jest powolne, ze stopniowym niszczeniem komórek, rozprzestrzeniając się przez tkanki i układy wewnętrzne. W innych choroba objawia się dramatycznie, jakby rozwijała się w jednej chwili.

Powoduje patologie i powikłania:

 • wodobrzusze;
 • rak (stadium pierwotne);
 • marskość;
 • encefalopatia.

Lekarze ostrzegają, że wirus C nie jest przyczyną śmierci. Choroba aktywuje patologiczne formacje, które dostają się do organizmu i wchodzą do wątroby, i usuwa je.

Według lekarzy wirus jest czynnikiem prowokującym.

Przyczyny prognozowania

Przelew do stadium przewlekłego następuje na tle zmniejszonej odporności. Ciało nie poradzi sobie, czekając na pomoc, gdy jej sygnały nie zostaną zauważone, powoduje nieodwracalne konsekwencje. U jednej trzeciej pacjentów choroba rozwija się powoli, stan infekcji trwa do pięćdziesięciu lat.

Sytuacje, kiedy choroba kończy się śmiercią, pojawiają się po osiągnięciu 25 lub 30 lat infekcji w organizmie. Zgony występują częściej, gdy nie ma terapii. Terminowa interwencja daje pozytywny wynik. Osoba żyje do naturalnego końca ziemskiego istnienia, istnieje z typem C przez dość długi czas.

Nowoczesne technologie i osiągnięcia medyczne zwiększyły średni czas trwania nosicielstwa zapalenia wątroby typu C, żyją z nim naprawdę do 20 lat.

Inne statystyki Światowej Organizacji Zdrowia WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), w której podano następstwa WZW:

Lekarze ostrzegają, że liczba pacjentów stale rośnie, więc będzie więcej zgonów.

Przyczyny tego rozwoju patologii:

 • sposób życia;
 • osłabienie odporności.

Jeśli weźmiemy pod uwagę zapalenie wątroby typu C i marskość wątroby, ilu pacjentów żyje? To skomplikowane pytanie. Nawet przy użyciu nowoczesnych technologii i metod niemożliwe jest przewidzenie dokładnej liczby lat, miesięcy lub dni.

Jeden etap choroby, ale inna płeć i styl życia prowadzą do zmiany przewidywanego wyniku.

Prognoza, w zależności od warunków, może wyglądać następująco:

 1. Mężczyzna nadal pije - prognoza potrwa kilka lat.
 2. Kobieta nie pije - prognoza sięga 10 - 20 lat.

Wszystko zależy od komplikacji, ludzkich zachowań, indywidualnych cech stanu narządów wewnętrznych i układów.

Inne czynniki

Choroba rozwija się w pewnym tempie.

Co wpływa na szybkość:

 1. Wiek. Im starszy pacjent, tym wyższy procent choroby. Większość rozpoznań wykrywa się po 40 latach, rozwój patologii trwa do 18 lat.
 2. Paul. W męskiej części zapalenie wątroby typu C jest częstsze z powikłaniami. Ciężką formę tłumaczy się tym, że mężczyzna nie zwraca uwagi na czasowe pogorszenie się stanu.
 3. Waga. Nadwaga powoduje zwłóknienie. Wątroba ulega degeneracji tłuszczowej, traci swoją zdolność.
 4. Odporność. System ochronny odgrywa ważną rolę w każdej chorobie. Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest wyjątkiem. Wraz ze spadkiem odporności rozwijają się powikłania.
 5. Alkohol. Marskość związana z uszkodzeniem organizmu ze względu na dużą liczbę produktów alkoholowych stosowanych przez pacjenta ma swoje własne cechy. Etanol zawarty w winach przenika prawie wszystkie struktury ciała. Wątroba cierpi najbardziej. Śmiertelność komórek jest obserwowana. Na ich miejscu znajdują się nowotwory. Tworzą włóknistą tkankę z bliznami i węzłami.

Kobiety są silniejsze, wątroba rozkłada się wolniej.

Nie ma dokładnych wyjaśnień dla tej sytuacji. Alkohol i odmowa działalności są przyczynami przybliżonymi.

Zależności prognozy

Jak długo pacjent z rozwijającą się patologią żyje, zależy od czasu wizyty u lekarza, zakończenia diagnostyki. Lekarze badali związek między życiem z wirusem a różnymi cechami choroby.

Z etapów choroby

Ilu zyje z marskością watroby w zapaleniu watroby, reaguje przez ustawienie etapu patologii.

Lekarze rozpowszechniają patologię na 4 typy:

 1. Pierwszy lub przedkliniczny. Uszkadzać naczynia włosowate.
 2. Drugi. Występuje niedobór produkcji żółci.
 3. Trzeci. Zapalenie się rozwija, komórki ciała giną.
 4. Po czwarte. Występują powikłania: ogniska zapalne zwiększają się, pieczęcie węzłowe.
 1. 1-2 etap. Leczenie jest częściej skuteczne. Ale po ustaleniu diagnozy bez interwencji lekarza żyć do 7 lat. Choroba jest obowiązkowa w przypadku zdarzeń medycznych, a pozostawienie jej bez uwagi jest niebezpieczne.
 2. 3 etap. Właściwy sposób leczenia może zatrzymać rozwój włóknistych formacji. Choroba zwalnia, zdrowe tkanki zastępują pacjentów, działają z podwójną siłą. Wskaźnik życia wynosi do 7 lat, jak w przypadku braku leczenia początkowych etapów.
 3. 3 stopnie: nie więcej niż 3-4 lata.
 4. Czwarty etap rozwoju choroby, ostatni i najbardziej niebezpieczny. Statystyki mówią, że tutaj okres życia jest ograniczony do 3 lat. Jeśli zapalenie wątroby postępuje, wtedy pacjent może mieć tylko nadzieję na rok życia.

Uzależnienie od genotypu

Niebezpieczna choroba wątroby ciągle się zmienia. Klasyfikacja obejmuje wiele podgatunków i szczepów. Układ odpornościowy nie ma czasu na przystosowanie się do wszystkich modyfikacji niebezpiecznej patologii. To tłumaczy częste przejście na chroniczny wyciek.

Lekarze dzielą wirusa na genotypy, pokrywając obszary geograficzne:

 • wszędzie jest 1, 2, 3;
 • kraje rozwinięte - najbardziej popularne 2;
 • populacja osób uzależnionych od narkotyków - 3a.

Leczenie jest budowane po ustaleniu genotypu. Takie podejście daje najlepszy wynik, jest bardziej produktywne.

Od niego zależy, jak długo trzeba czekać na korzystną prognozę:

 1. Szybkie leczenie w typie 2, 3.
 2. Wolniej i trudniej dla 1b.

Czy można go wyleczyć z żółtaczki typu C? Oczywiście, tak.

Terminowe przeprowadzenie działań diagnostycznych, wybór właściwego sposobu leczenia, przestrzeganie wszystkich zaleceń specjalisty uwolni chorobę, która przestraszy jej nazwę.

Zalecany pakiet terapeutyczny

Opracowano specjalny zestaw środków terapeutycznych dla pacjentów.

Zalecenia dotyczą sposobu życia:

 • odmowa fizycznego wysiłku;
 • tworzenie wygodnego stanu psychicznego.

Rekompensowane formy nieaktywnego rozwoju nie wymagają interwencji lekarstw, wszelkie leki są zabronione.

Natomiast formy pod- lub zdekompensowane są traktowane preparatami farmaceutycznymi:

 1. Transfuzja osocza i albuminy. Prowadzone ze spadkiem spożycia białka w naczyniach krwionośnych.
 2. Preparaty z żelazem. Mianowanie na anemiczne manifestacje.
 3. Zmniejszenie spożycia soli, leków moczopędnych, antagonistów aldosteronu. Wraz z rozwojem obrzęku i wodobrzusza. Terapia odbywa się na podstawie obfitego wypływu płynu.
 4. Hepatoprotectors. Wzmocnienie systemów wewnętrznych i funkcji ochronnych.
 5. Środki hormonalne. Terapia form przewlekłych.
 6. Leki immunosupresyjne. Aktywacja patologii HCV i stanu zapalnego.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C 4 etapy: ile żyć po wykryciu choroby? Perspektywa jest rozczarowująca. Ważne jest, aby zidentyfikować zapalenie wątroby na czas i rozpocząć jego leczenie. W takich przypadkach najważniejszą rzeczą jest szybkie nawiązanie do specjalisty, który może pomóc powstrzymać rozwój niebezpiecznych objawów.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie marskości wątroby?

Marskość jest przewlekłą chorobą wątroby. Wywołują choroby może nadmierne używanie napojów alkoholowych, wystawienia na działanie toksycznych trucizny przemysłowe i leków (metotreksat, izoniazyd), który gromadzi się w krwi, wątroby i innych narządów. Marskość może rozwijać na tle wirusowym zapaleniem wątroby, ciężką niewydolnością serca, choroby genetyczne, takie jak hemochromatoza, wątrobowo degeneracji galaktozemii i choroba składowania glikogenu. W połowie przypadków marskości wątroby spowodowane przez kilka czynników. Z reguły jest to zapalenie wątroby typu C i przewlekły alkoholizm.

Czy można leczyć marskość wątroby?

Na współczesnym etapie rozwoju medycyny pozbywanie się tej choroby bez interwencji chirurgicznej nie jest możliwe. Wyleczenie marskości jest całkowicie możliwe tylko przy pomocy operacji przeszczepu wątroby. Jest to bardzo kosztowna procedura, więc nie jest dostępna dla wszystkich. Ale wykrycie i leczenie choroby we wczesnym stadium może zatrzymać uszkodzenie narządu. W zaawansowanej marskości wątroby hepatolog może usuwać jedynie nieprzyjemne objawy i spowalniać rozwój powikłań.

W prasie pojawiają się okresowe wiadomości, dające nadzieję pacjentom cierpiącym na marskość wątroby. W 2011 r. Syberyjscy naukowcy zgłosili stworzenie unikalnych leków, które mogłyby wyleczyć tę chorobę w przyszłości. Wynaleziony lek opiera się na mechanizmie działania marskości wątroby na organizm. Rdzeń tej choroby stanowi zgrubienie tkanki wątrobowej, w której rozwijająca się blizna zastępuje zdrową tkankę. W wyniku tego dochodzi do niewydolności wątroby, co prowadzi do śmierci. Według naukowców, wynaleziony lek wywołuje reakcję odwrotną w ciele. Lek jest unieruchomionym enzymem, który stymuluje procesy regeneracyjne poprzez oddziaływanie na komórki macierzyste narządu. Nie ma jeszcze analogów. W tej chwili wszyscy istniejący hepatoprotektorzy są w stanie chronić komórki wątroby przed rozkładem, ale nie mogą ich przywrócić. Wydanie tego leku ma się rozpocząć za 5 lat i tylko wtedy, gdy niezbędne środki zostaną przeznaczone na dalsze badania.

Jak niebezpieczna jest marskość wątroby?

Głównym zagrożeniem tej choroby jest to, że objawia się ona stopniowo. Wykrywanie objawów marskości bez badań na początkowym etapie jest dość trudne. Co do zasady diagnoza choroby występuje w przypadku kontaktu z lekarzem, niezwiązanym z marskością lub w przypadku badań profilaktycznych. Dlatego do celów profilaktycznych konieczne jest poddanie się pełnemu badaniu medycznemu przynajmniej raz na 2 lata.

Aby oszacować niebezpieczeństwo tej choroby, możemy przytoczyć tylko jedną cyfrę: w grupie wieku 35 i 55 lat, co 100 osób umiera właśnie z marskości. Ile mogę żyć z marskością? To zależy od wielu czynników. Śmiertelność z marskości wątroby jest dość wysoka: 50% pacjentów umiera w ciągu 5 lat od rozpoznania. Chociaż ta choroba nie daje się wyleczyć, prognozy nie zawsze są niekorzystne. Terminowa diagnoza pomaga zatrzymać destrukcyjne procesy, a wszczęte na czas leczenie pomaga komórkom przejąć funkcje zmarłych. Często marskość wątroby charakteryzuje się naprzemiennością okresów remisji i zaostrzeń, gdy znacznie poprawia się stan pacjenta oraz liczba badań klinicznych i laboratoryjnych. W niektórych epizodach obserwuje się powolny przebieg choroby - nieaktywną marskość wątroby, w której okresy remisji mogą trwać latami, z rzadkimi nawrotami po nieprzestrzeganiu diety, zaleceniami lekarza, na tle ciężkich chorób zakaźnych.

Długość życia marskości zależy od następujących czynników:

 • nasilenie choroby;
 • obecność powikłań, współistniejących chorób i ich nasilenia;
 • przyczyny choroby;
 • wiek i płeć pacjenta;
 • ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza i diety, w szczególności obowiązkowa odmowa alkoholu.

W ciężkości marskość jest podzielona na kompensację, subkompensację i dekompensację. W przypadku wyrównanej marskości żywe komórki mogą nadal zastępować zmarłych. Na tym etapie marskość charakteryzuje się brakiem jakichkolwiek objawów, a około połowa pacjentów żyje dłużej niż 7 lat. Wraz z przejściem do etapu podkonsolidowanego pojawiają się pierwsze objawy: pojawia się niedobór zdrowych hepatocytów i rozpoczyna się ich wyczerpanie. Oczekiwana długość życia z podskokniętą marskością wynosi około 5 lat. Na etapie dekompensacji występują różne komplikacje, pogarsza się stan pacjenta, tylko 10-40% pacjentów może żyć przez 3 lata.

Najgroźniejszym powikłaniem marskości jest krwotok wewnętrzny. Szczególnie niebezpieczne są krwawienia z przewodu pokarmowego i krwawienie z przełyku. Śmiertelny wynik z takimi powikłaniami wynosi około 40%. Są to główne przyczyny śmierci w marskości. W marskości powikłanej wodobrzuszem (pęcherz brzuszny) tylko 1/4 pacjentów żyje dłużej niż 3 lata. Encefalopatia wątrobowa (niewydolność) jest również złym rokowaniem, większy odsetek pacjentów umiera w ciągu 1 roku.

Oczekiwana długość życia z marskością zależy od przyczyn jej pojawienia się. Najkorzystniejsze są typy alkoholowe i żółciowe (autoimmunologiczne).

Wyraźną cechą marskości alkoholowej jest znaczna pozytywna dynamika natychmiast po odmowie picia napojów alkoholowych, średnia długość życia w tym przypadku wynosi 7-10 lat lub więcej.

W przypadku autoimmunologicznej marskości pacjenci mogą żyć dłużej niż 6 lat od wystąpienia pierwszych objawów. Najbardziej niekorzystnym rokowaniem jest marskość wirusowej etiologii, szczególnie w połączeniu z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Ciężka marskość wątroby u osób starszych i kobiet. Jest to spowodowane zwiększoną wrażliwością hepatocytów na niszczące działanie alkoholu etylowego. Ważną rolę w spowalnianiu destrukcyjnych procesów odgrywa ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarskich i specjalna dieta. Prowadzenie pełnego cyklu leczenia w warunkach szpitalnych, regularne obserwacje w placówce medycznej znacznie zwiększają oczekiwaną długość życia.

Objawy marskości wątroby

Obraz kliniczny marskości zależy od rodzaju i stadium choroby. Wyrównana marskość może wystąpić bez dolegliwości i objawów i z reguły jest wykryta przypadkowo podczas badania na podstawie powiększonej wątroby i śledziony. Dekompensatsionnaya etap marskość cechuje się gwałtowny spadek masy ciała, apetytu i wydajności, złe samopoczucie, bezsenność, gorączka, wzdęcia, oddech wątroby tępego pobolewania w obszarze wątroby wokół żołądku lub w górnej części wzrasta po pracy fizycznej i / lub spożywanie tłustych potraw, picie obficie.

Występuje żółtaczka i pigmentacja skóry związana ze zwiększonym odkładaniem się melaniny. Szczególnie wyraźne procesy żółtaczkowe, gdy proces destrukcji hepatocytów przeważa nad ich zdolnością do regeneracji. W przypadku żółtaczki dochodzi do niecałkowitego przebarwienia kału, aw treści owrzodzenia dwunastnicy dochodzi do powstania żółci, która wywołuje uczucie swędzenia skóry. W takich przypadkach badanie ujawnia ślady drapania kończyn, brzucha, dolnej części pleców, pod pachami i między palcami.
Marskość charakteryzuje się niskim ciśnieniem krwi, krwawieniem z nosa i krwawieniem z naskórka.

Większość pacjentów ma "gwiazdy" naczyniowe w górnej części ciała, na szyi, twarzy, plecach, okolicy barku, rękach, nosogardzieli śluzowej. W przypadku żółciowej marskości występuje tak charakterystyczny objaw, jak żółtaczkowe żółtawobrązowe blaszki na powiekach, dłoniach, mostku, plecach i kolanach. Krążenie tętniczo-żylne powoduje rumień (jasny czerwony kolor) dłoni.
Wielu pacjentów z marskością wątroby wykazały czerwone usta lakierowane, zaczerwienienie błony śluzowej jamy ustnej, języka Crimson. Towarzyszy marskości wątroby i zaburzeń hormonalnych: ginekomastii (zwiększenia) gruczoły piersi, impotencji i zanik jąder u samców, brak miesiączki, zaburzenia płodności, krwawienie z macicy u kobiet.

Leczenie marskości wątroby

Wybór najbardziej optymalnej metody leczenia marskości wątroby powinien zostać przeprowadzony po pełnym badaniu pacjenta i rozpoznaniu choroby. Całkowicie zniszczyć konsekwencje tej choroby jest niemożliwe, ale aby zapobiec dalszemu niszczeniu narządu jest całkiem możliwe.

Przede wszystkim terapia marskości wątroby polega na wyeliminowaniu przyczyn, które wywołały chorobę:

 1. Alkoholowa marskość wymaga całkowitej odmowy picia alkoholu, a także wycofania z tkanek produktów rozpadu.
 2. Marskość wątroby wymaga początkowego leczenia wirusowego zapalenia wątroby.
 3. W przypadku marskości leku pacjent powinien przerwać przyjmowanie leku, który spowodował chorobę.
 4. W przypadkach autoimmunologicznej marskości należy przyjmować leki obniżające odporność, ponieważ w tym przypadku układ odpornościowy uważa komórki ciała za obce.

Ponadto, leczenie marskości wymaga ścisłego przestrzegania odpowiedniej diety, to znaczy, że musisz całkowicie zrezygnować z alkoholu, jeść smażone, wędzone, ostre i tłuste potrawy. Nie można jeść grzybów, pomidorów, czekolady i czosnku. Oprócz diety pacjentowi przepisuje się odpowiednie leki.

W razie potrzeby i bez przeciwwskazań w postaci zaawansowanego wieku i postępującej żółtaczki, można zalecić interwencję chirurgiczną. W tych przypadkach operacja jest wykorzystywana do dekompresji systemu portalowego: zespoleń naczyniowych portocaval, podwiązania gałęzi tętnicy trzewnej, splenektomii, organopeksji.

Ogólne zalecenia dotyczące marskości wątroby

Należy pamiętać, że marskości z reguły towarzyszy zwiększone zmęczenie i stałe złe samopoczucie. Dlatego powinieneś prowadzić wymierny styl życia, zrelaksować się, gdy tylko pojawi się zmęczenie i słabość. W przypadku tej choroby podnoszenie ciężarów jest zabronione, ponieważ może to spowodować krwotok z przewodu pokarmowego. Konieczne jest osiągnięcie częstości stolca 1-2 razy dziennie. Aby normalizować pracę jelit, zaleca się laktulozę (dyufalaka). Wymagana dawka mieści się w zakresie 1-3 łyżeczek do 1-3 łyżek dziennie i jest dobierana indywidualnie przez lekarza prowadzącego. Lek nie ma przeciwwskazań, można go podawać nawet niemowlętom i kobietom w ciąży. Aby poprawić trawienie, pacjenci z diagnozą marskości są przepisane na wieloenzymy.

W przypadku pojawienia się obrzęku, konieczne jest ograniczenie spożycia soli kuchennej do 0,5 g dziennie, a płyn do 1-1,5 litrów na dzień. Woda mineralna z dodatkiem sodu lepiej jest wyłączyć z diety. Wynika to również z faktu, że marskości wątroby często towarzyszy nadciśnienie.

Dzienna waga i objętość brzucha powinny być mierzone na poziomie pępowiny. Wzrost objętości wskazuje na zatrzymanie płynów i jest obarczony wodobrzuszem. Całą zużytą ciecz (herbatę, sok, zupę) należy policzyć, a także zmierzyć, ile płynu zostało wypuszczonych w postaci moczu. Powinien być mniejszy niż 200-300 ml.

Konieczne jest przejęcie kontroli nad zmianami w stanie układu nerwowego. Można to zrobić za pomocą prostego testu. Każdego dnia musisz nagrać to samo zdanie i pokazać dokumenty swoim krewnym. Jeśli w ciągu kilku dni nastąpiła zmiana w pismach ręcznych, zaczęła się klęska systemu nerwowego. Fakt ten powinien być niezwłocznie zgłoszony przez lekarza prowadzącego.

Czego nie można zjeść z marskością?

Nie spożywaj pokarmów zawierających proszek do pieczenia i sody oczyszczonej (ciasta, herbatniki, ciasta, ciastka i zwykły chleb). Ogórki, oliwki, szynka, bekon, owoce morza, śledź, konserwy, pasztety, kiełbaski, majonez, sosy i sery, lody są zabronione. Lepiej nauczyć się gotować jedzenie według indywidualnych przepisów. Doprawić jedzenie sokiem z cytryny lub pomarańczy, cebulą, pieprzem, musztardą, szałwią, kminkiem, pietruszką, majerankiem, liśćmi laurowymi, goździkami. Za dnia można zjeść do 100 gramów wołowiny, drobiu, królika, ryby lub 1 jajka. Mleko może wypić nie więcej niż 1 filiżankę. Można go zastąpić niskotłuszczową kwaśną śmietaną. Warzywa i owoce w świeżej formie można spożywać w dowolnej ilości.

Oto minimum, które musisz wiedzieć o marskości wątroby. Leczenie marskości i jej skuteczności jest ograniczone przez pacjenta, jego chęć spowolnienia choroby, spełnienia zaleceń lekarza i prowadzenia zdrowego stylu życia. Marskość wątroby nie jest werdyktem. Przy poważnym podejściu do leczenia i zapobiegania chorobom szanse na przeżycie do bardzo starego wieku są dość duże. Bądź czujny, zadbaj o siebie, a będziesz ominięty przez wiele poważnych chorób.

Leczenie zapalenia wątroby z marskością wątroby

Każdy proces zapalny występujący w wątrobie nazywany jest zapaleniem wątroby. Najczęstsze z nich - zapalenie wątroby typu A, B, C, którego głównym powikłaniem jest marskość wątroby. Marskość na tle zapalenia wątroby prowadzi do nieodwracalnych niszczących zmian w narządzie z poważnymi konsekwencjami. Zmniejszenie liczby zdrowych komórek wątroby powoduje zmniejszenie czynności narządów, martwicę tkanek i śpiączkę wątrobową. Przewlekłe zapalenie wątroby, marskość jest leczona lekami, poprzez kursy terapii ruchowej i fizjoterapii, przepisy ludowe. W okresie długotrwałej remisji wskazane jest leczenie uzdrowiskowe. Takie środki pozwalają na regresję i przeżycie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C może prowadzić do skomplikowanej choroby wątroby.

Wirusowe zapalenie wątroby jako przyczyna marskości

Większość zapalenia wątroby wywołuje czynnik wirusowy, w wyniku którego atakowane są komórki wątroby. Wirusowe postacie zapalenia wątroby są trudne do wyleczenia. W przypadku nieskutecznego leczenia lub jego braku, marskość wątroby rozwija się szybko wraz z przejściem do raka.

Ze wszystkich przypadków zapalenia wątroby typu C uważa się za najbardziej niebezpiecznego, co stanowi największe zagrożenie dla życia ludzkiego z powodu przewlekłych i rozwojowych poważnych, nieodwracalnych powikłań, takich jak marskość wątroby. Przy skomplikowanej marskości wątroby z wirusowym zapaleniem wątroby typu C wątrobowe hepatocyty są niszczone, ze stopniową wymianą obojętnej łącznej fibryny i destabilizacją podstawowych funkcji wątroby. W przypadku rozpoznania zapalenia wątroby typu C i marskości, stan pacjenta charakteryzuje się ostrym pogorszeniem, a prognoza jest najbardziej rozczarowująca.

Mechanizm rozwoju

Kiedy wirusowe zakażenie wątroby wywołuje rozwój zapalenia wątroby, patogen zaczyna wytwarzać specjalny enzym do rozmnażania. W dotkniętych komórkach organizmu zaczyna tworzyć się obce DNA. Aby pozbyć się wirusa, układ odpornościowy organizmu zaczyna atakować zainfekowane hepatocyty. W rezultacie rozwija się silne zapalenie wątroby.

Aby wypełnić puste miejsca, zwłóknienie zaczyna się w uszkodzonym narządzie. Obojętna tkanka łączna nie jest zdolna do wykonywania podstawowych funkcji wątroby, więc wpływa na wszystkie układy i narządy.

Na tle stanu zapalnego i stopniowego niszczenia wątroby dochodzi do przejścia stanu zapalnego narządu do martwicy marskości wątroby. W wyniku tego:

Niepowodzenie odporności w zapaleniu wątroby prowadzi do zapalenia wątroby.

 • układ nerwowy ulega destabilizacji z powodu zatrucia na dużą skalę;
 • dochodzi do naruszenia krzepliwości krwi, co zwiększa ryzyko nagłego krwawienia, krwotoku podskórnego, krwiaków z powodu zmniejszenia liczby zdrowych komórek wątroby;
 • z powodu stopniowej martwicy obserwuje się nierównowagę wodno-solną, trudno jest usunąć płyn z ciała, co powoduje silny obrzęk kończyn i wodobrzusza;
 • ze względu na znaczne blizny z proliferacją fibryny naczynia krwionośne narządu są ściśnięte z rozwojem nadciśnienia wrotnego, żylaków przełyku i żołądka.

Charakterystyka czynników i symptomów

Ryzyko zachorowania na marskość wątroby na zapalenie wątroby typu C wynosi 19-25%. W przeciwieństwie do innych postaci zapalenia wątroby, typ C jest w stanie przetrwać przez długi czas bezobjawowo. Pierwsze objawy pojawiają się tylko wraz z postępem i rozwojem powikłań, takich jak marskość. W wyniku tego choroba nie jest całkowicie wyleczona. Dzięki szybkiej terapii i wykrywaniu wczesnych stadiów zapalenia możliwa jest regresja.

Główne czynniki charakteryzujące przewlekłe zapalenie wątroby i rozwój marskości wątroby:

 • Tworzenie węzłów o różnych rozmiarach. W przypadku tych patologii następuje stopniowa zmiana i degeneracja komórek wątroby - zwłóknienie. Przy grubych bliznach powstają małe (do 0,3 cm) lub duże (ponad 0,3 cm) węzły.
 • Naruszenie dopływu krwi do ciała. Przepływ krwi ulega destabilizacji na tle aktywnej nodulacji. W wyniku tego naczynia krwionośne, które przenikają do narządów, zostają przemieszczone i ściśnięte. Utworzona fibryna praktycznie nie zawiera naczyń krwionośnych, a kilka zdrowych hepatocytów nie jest w stanie przyjąć i przefiltrować całej objętości krwi.
 • Rozwój objawów nadciśnienia wrotnego, charakteryzującego się BPV narządów wewnętrznych. Wraz ze spadkiem liczby normalnie funkcjonujących naczyń wzrasta ciśnienie krwi, naciskając na ściany układu krążenia i żyłę wrotną. Krążenie krążenia rozwija się, krew jest rozprowadzana nierównomiernie. Maksymalna ilość mieści się w żylnej sieci przełyku i górnej części żołądka, co wywołuje żylaki.
 • Spontaniczne krwawienie i śmierć. Na tle przerostu ścian naczyniowych dochodzi do ich przerzedzania, które jest obarczone pęknięciami i masywnym krwawieniem. W większości przypadków takie warunki kończą się śmiercionośnym rezultatem.

Stan patologiczny charakteryzuje się stopniowym rozwojem obrazu klinicznego:

 • Bezobjawowy. Głównym zagrożeniem związanym z wirusową marskością wątroby, która rozwinęła się na tle zapalenia wątroby, jest niewyspana- lizowana klinika. Człowiek może poczuć:
 1. stałe zmęczenie;
 2. niewielki dyskomfort w prawym podżebrzu;
 3. wzdęcia.

Taki obraz jest często mylony z syndromem chronicznego zmęczenia na tle intensywnego rytmu życia, a także kopiowany do wyniku niedożywienia.

 • Wystąpienie określonych objawów. Stopień nasilenia obrazu klinicznego na tym etapie zależy od aktywności patologii i ogólnego stanu organizmu człowieka. Możliwa manifestacja następujących cech:
 1. żółtaczka skóry i twardówki;
 2. wycieńczenie;
 3. ból po prawej stronie brzucha, nudności, wymioty;
 4. głowa;
 5. uporczywe wzdęcia, obrzęk.

Stopniowo pojawia się konkretny obraz:

 1. zanik tkanki mięśniowej;
 2. odkształcenie paliczków palców i paznokci;
 3. zaczerwienienie dłoni, wysypka krwotoczna.
 • Ciężki obraz kliniczny charakteryzujący się objawami rozwijających się powikłań:
 1. krwawienie;
 2. wodobrzusze, wyrażone przez silny wzrost objętości żołądka z powodu nagromadzenia nadmiaru płynu;
 3. uporczywy, ciężki, rozproszony ból brzucha;
 4. anoreksja i niedożywienie;
 5. blanszowanie.
Powrót do spisu treści

Komplikacje

W ostatnim stadium uszkodzenia wątroby marskość, która rozwija się na tle zapalenia wątroby, rozwija następujące komplikacje:

Pogorszenie zapalenia wątroby przed zapaleniem wątroby jest obarczone krwawieniem, zakrzepicą, zaburzeniem funkcjonowania narządów wewnętrznych.

 1. Krwawienie z żylaków przełyku lub żołądka. Niebezpieczeństwo stanu - brak objawów aż do wystąpienia masywnego krwotoku.
 2. Naruszenie koagulacji na tle zmian w składzie krwi. Nawet niewielkie obrażenia wywołują rozwój krwawień o różnej intensywności. Stan objawia się wysypką krwotoczną, pojawieniem się dużych stłuczeń i siniaków. Jeśli pacjent ma ciągle zawroty głowy, spadki ciśnienia, pilna hospitalizacja jest konieczna.
 3. Wrzodziejące zmiany w dwunastnicy i żołądku. Stany są powiązane z naruszeniem drożności krwi w naczyniach, które przenoszą ją z narządów wewnętrznych do wątroby. W wyniku tego dochodzi do upośledzenia dopływu krwi do żołądka i dwunastnicy, co jest obarczone dysfunkcją wydzielniczą, pojawieniem się erozji i owrzodzeń na błonach śluzowych.
 4. Encefalopatia. Na tle zmniejszenia czynności wątroby w celu oczyszczenia krwi z toksyn, wpływ na mózg i cały układ nerwowy. Występuje stan dysfunkcji umysłowej i motorycznej, aw szczególnie ciężkich przypadkach - śpiączka wątrobowa.
 5. Zakrzep żył. Zwolnienie przepływu krwi w wątrobie prowadzi do jej stagnacji i tworzenia się skrzepów krwi. Stan charakteryzuje się ostrym bólem w prawym podżebrzu, ciężkimi nudnościami i wymiotami. Leczenie należy wykonać szybko i szybko, aby nie wystąpiły bardziej poważne komplikacje.
 6. Śpiączka wątrobowa w wyniku encefalopatii.
 7. Podkreślił wodobrzusze. Stan charakteryzuje się nadmiernym gromadzeniem się płynu w jamie brzusznej z powodu naruszenia przepływu krwi i restrukturyzacji wątroby.
 8. Spontaniczne zapalenie otrzewnej. Patologia rozwija się na tle wtórnej infekcji bakteryjnej wraz z rozwojem masywnego zapalenia jamy brzusznej. Choroba charakteryzuje się silnymi atakami bólu w jamie brzusznej, gorączką (od 39 ° C), nasileniem objawów encefalopatii.
 9. Rak wątroby. Na tle degeneracji komórek wątroby proces może się zmienić w kierunku złośliwości wraz z rozwojem procesu nowotworowego.

Leczenie zapalenia wątroby w celu zapobiegania marskości wątroby

Aby zapobiec rozwojowi marskości u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby, stosuje się zasady leczenia krępującego. Główne cele tej terapii to:

 • ochrona stanu zapalnego wątroby przed nadmiernym wysiłkiem;
 • odmowa przed niebezpiecznymi dla ciała lekami;
 • korekta odżywiania i stylu życia pacjenta.

Podstawowa terapia obejmuje takie środki:

1. Optymalny tryb motoryczny poprzez przypisanie indywidualnego przebiegu terapii ruchowej zgodnie z ciężkością i formą patologii.
2. Dieta terapeutyczna, w oparciu o tabelę numer 5 lub numer 5a.
3. Specjalna terapia lekowa.
4. Przebieg multiwitamin i minerałów.

Sukces terapii przeciwwirusowej w połączeniu ze środkami pomocniczymi pozwala na regresję choroby i poprawę przeżycia pacjentów.

Dieta

Zasady żywienia terapeutycznego:

 • Minimalna ilość tłuszczu to mniej niż 80 g, z czego 75% to tłuszcze roślinne. Tłuszcze zwierzęce muszą dostać się do organizmu poprzez mleko i chude mięso.
 • Minimalne białko wynosi mniej niż 80 g na dzień lub całkowite wyeliminowanie na etapie zaostrzenia.
 • Węglowodany - nie więcej niż 400 gramów dziennie.
 • Dzienna ilość soli jest mniejsza niż 10 g. Dodaj po ugotowaniu. Pełna odmowa suszenia, palenia, pikle, marynaty.
 • Warzywa i owoce nasycone celulozą są stosowane tylko po obróbce cieplnej. Dopuszcza się świeżo wyciskane soki i tłuczone ziemniaki.
 • Gotowanie powinno być najlepiej gotowane na parze lub gotowane w wodzie. Gasić i piec - zminimalizować.
 • Odmowa produktów o wysokiej zawartości pauryny i kwasu szczawiowego: mięso, ryby, buliony grzybów.
 • Zimne dania są zabronione.
 • Obfite spożycie alkoholu wynosi 1,5-2 litrów dziennie.
Powrót do spisu treści

Leki

Leczenie farmakologiczne opiera się na przyjmowaniu leków przeciwwirusowych, które są wybrane z uwzględnieniem genotypu wirusa, który spowodował przewlekłe zapalenie wątroby, stadium marskości i innych powikłań. Główne kazania: "Simeprewir", "Sofosbuvir", "Peginterferon", "Ribavirin".

Aby poprawić przepływ krwi, ustabilizuj równowagę wodno-solną i tłuszczową:

Zgodnie ze wskazówkami można:

 • transfuzja plazmowa;
 • leczenie operacyjne za pomocą takich technik, jak omentopeksja, zespolenie portoszczelne;
 • transplantacja wątroby.
Powrót do spisu treści

Fizjoterapia

Fizjoterapii dodatkowym środkiem i zawiera procedury przydziału jak ultradźwięki do powierzchni projekcyjnej chorego narządu, diatermii dwubiegunowej jontoforezy siarczanem magnezu, inductothermy roztworu Novocaine lub jodu.

Ćwiczenia fizjoterapeutyczne w przypadku braku częstych ataków kolki wątrobowej podczas okresu ciągłej remisji. Sercem terapii ruchowej jest gimnastyka oddechowa, która stymuluje funkcję przepony. Ćwiczenia te wpływają na intensywność przepływu krwi w wątrobie: przy wdychaniu krew szybciej wnika do serca, a po wydechu wychodzi z żyły głównej. Aby wykonywać ćwiczenia oddechowe, potrzebujesz różnych pozycji: stojąc, leżąc po prawej stronie, na plecach, na czworakach.

Leczenie sanatoryjne

Terapia Wellness jest wskazana w okresie poza zaostrzeniami przewlekłej choroby i marskością na etapie wyrównania. Zalecane ośrodki w lokalnych sanatoriach, Truskawcu, Żeleznowsku, Morshchina, Essentuki, Mirgorod, w ośrodku "Berezovsky Minvody".

Obróbka ludowa

Popularne receptury tradycyjnej medycyny są odpowiednie do objawowego leczenia przewlekłych postaci patologicznych zmian w wątrobie i muszą być uzgodnione z lekarzem prowadzącym. Przykład skutecznych środków ludowej:

 1. Zbiór ziół z owoców leśnych, kurczaka, kolendry, nagietka, pobranych w równych ilościach. Aby uzyskać napar, weź 3 łyżeczki. mieszać i wlać 200 ml wrzącej wody. Pij 4 r. / Dzień. Usuwa ból i obrzęk.
 2. Odwar z jagód jałowca, w stosunku do wody - 1:20. Pij 1 łyżkę. l. 4 ruble / dzień. na pół godziny przed posiłkami.
 3. Mieszanka kłącza kłącza, nieśmiertelnika, krwawnika, podjęte w proporcji - 2: 2: 5. Aby dostać prezent, potrzebujesz 1 łyżki. l. na 250 ml wrzącej wody. Wypij całą szklankę przed snem.
 4. Wyciąg suchy z apteki z nieśmiertelnika - "Flamin". Weź 3 r. / Dzień. na pół godziny przed posiłkiem do 0,05 g w 100 ml wody. Przebieg leczenia wynosi 14 dni.
 5. Mieszaninę 10 g kopru włoskiego, 10 g kory kruszyny, 20 g mięty, 10 g krwawnika, zalać 1 l wody i gotować przez 5 minut. Aby pić rosół 2 r. / Dzień. rano na pusty żołądek i przed snem na 200 ml.

Pokrewne Artykuły Hepatitis