Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Share Tweet Pin it

Na koszt leczenia, bezpłatne lub preferencyjne traktowanie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

Konstytucja Federacji Rosyjskiejściśle i jasno określa nam prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
W szczególności Artykuł 41 Konstytucji Federacji Rosyjskiej brzmi:
"1. Każdy ma prawo do opieki zdrowotnej i opieki medycznej." Zapewnienie obywatelom pomocy medycznej w państwowych i miejskich zakładach opieki zdrowotnejza darmokosztem odpowiedniego budżetu, składek ubezpieczeniowych, innych dochodów.

2. W Federacji Rosyjskiej finansowane są federalne programy ochrony i promocji zdrowia publicznego, podejmowane są działania na rzecz rozwoju państwowych, miejskich, prywatnych systemów opieki zdrowotnej, działań promujących promocję zdrowia ludzkiego, rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz zachęcających do dobrostanu środowiskowego i sanitarno-epidemiologicznego.

3. Ukrywanie przez urzędników faktów i okoliczności, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z prawem federalnym. "

Ale w prawdziwym życiu państwo zmusza nas do odgrywania zupełnie innych zasad. Zasady te powinny być znane i wykorzystywane we własnym interesie.

"Twoje zdrowie nie potrzebuje nikogo poza Tobą!"

Oszacowanie możliwego kosztu terapii antywirusowej oraz informacji o cenach niezbędnych leków podano w artykule "O kosztach leczenia i cenach narkotyków". Tutaj rozmowa będzie dotyczyła możliwości skorzystania z bezpłatnego leczenia, w tym konsultacji lekarzy, kosztów leków i kosztów badania.

· Opcje bezpłatnego lub preferencyjnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby

· Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

· Bezpłatne leki antywirusowe w ramach pomocy społecznej dla wybranych grup ludności

· Trzecim sposobem uzyskania bezpłatnego leczenia jest udział w CI nowych leków

· Jak możemy osiągnąć nasze prawa?

· Możliwości zrekompensowania kosztów finansowych leczenia

Ponadto przydatne jest zapoznanie się z poniższymi materiałami, głównie w celach informacyjnych:

· O badaniach klinicznych leków

· Badania kliniczne produktów leczniczych. Mity i fakty

Opcje bezpłatnego lub preferencyjnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby

Opierając się na doświadczeniu istnienia wirtualnej społeczności osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby, możemy mówić o trzech głównych sposobach uzyskania bezpłatnego leczenia:

· Bezpłatne leczenie kosztem środków przydzielanych z budżetów różnych poziomów bezpośrednio w celu leczenia wirusowego zapalenia wątroby. Podstawowy sposób dla zwykłych śmiertelników.

· Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby (otrzymuj darmowe leki przeciwwirusowe) w ramach „państwa pomocy społecznej obywatelom w postaci zestawu usług społecznych” (rozdział 2 słynnego prawem Federacji Rosyjskiej №122 od 22.8.2004g monetyzacji) dla poszczególnych grup.

· Udział w badaniach klinicznych (CI) najnowszych leków przeciwwirusowych, przeprowadzanych przez różne firmy farmaceutyczne.

To są trzy główne i najbardziej prawdopodobne sposoby uzyskania naprawdę darmowego leczenia w Rosji w chwili obecnej. Istnieją również inne możliwości, ale mają one już dość prywatny charakter i większość pacjentów z zapaleniem wątroby nie jest dostępna.

Do takich można przenosić:

· Leczenie w kontekście dodatkowego ubezpieczenia medycznego (LCA). Istnieją dodatkowe programy ubezpieczeń zdrowotnych (dostępne dla bardzo wąskiego grona osób), które zapewniają rekompensatę kosztów leczenia wirusowego zapalenia wątroby kosztem firm ubezpieczeniowych.

· Traktowanie niektórych kategorii ludności w niektórych regionach jest bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach na podstawie lokalnych przepisów lub niektórych lokalnych zamówień departamentów. Gdzieś lekarze traktowani są jak grupa ryzyka, gdzieś tam są korzyści regionalne, gdzieś są jakieś świadczenia na podstawie ustawy "O gwarancjach praw ludów tubylczych Federacji Rosyjskiej" itp.

· Leczenie niektórych kategorii obywateli naszego kraju, niezależnie od przyczyny, postanowiłem mimo wszystko, aby zapewnić swobodny i zapominając, co już zostało napisane w konstytucji, wydał szereg różnych aktów prawnych, która ponownie została uznana za wolną leczenie wirusowego zapalenia wątroby.
Na przykład dla osób zakażonych wirusem HIV innych niż Konstytucja, bezpłatna terapia przeciwwirusowa (PVT) jest "gwarantowana" i legalna. "O zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności (zakażenie HIV) w Federacji Rosyjskiej" w dniu 30 marca 1995 N 38. Ale Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna szeroko reklamowany program „Zdrowie”, gdzie różne rozkazy innym „gwarancja” wolnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby w pacjentów zakażonych HIV.


Należy zauważyć, że chociaż istnieją prywatne sposoby uzyskania darmowego leczenia, ale nie ma gwarancji otrzymania darmowego leczenia, jak rozumiesz. W tej sferze (w zakresie mianowania i otrzymywania kosztownych terapii) panuje całkowite zamieszanie, a co za tym idzie, arbitralność i bezprawie, tworzone przez różnych urzędników medycznych i biurokratów.

Ponieważ ważne jest, aby znać swoje prawa, wiedzieć, jakie dokumenty są nam zagwarantowane i na podstawie pełnych podstaw prawnych, aby wymagać od urzędników przestrzegania naszych praw do bezpłatnego leczenia. Co więcej, koszt leczenia bardziej niż usprawiedliwi twoją "pracę" dla tych wysiłków.

Więcej szczegółów na temat głównych funkcji.

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Tak, zgadza się. Zarówno Konstytucja Federacji Rosyjskiej, jak i Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu medycznymzapewniają bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby obywatelom rosyjskim. Dlaczego za to płacimy? Cała sprawa dotyczy prawnej subtelności ustaw wydanych przez biurokratów medycznych. Ministerstwo Zdrowia Rosji, regionalne służby zdrowia nie określają jasnej procedury przepisywania leczenia osobom z konkretną chorobą. I w związku z tym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprzydzielanie leczenia pacjentom, którzy tego potrzebują.

W naszym systemie usług medycznych nie istnieją żadne protokoły dotyczące leczenia chorób, które regulują działanie Eskulapa, nawet w najszerszym zakresie.

Okazuje się, że lekarz, po zidentyfikowaniu zapalenia wątroby może przypisać państwu szczegółowe badania, a dla niektórych najbardziej zaawansowane zabiegi z najnowszych leków i może dotknąć na ramieniu i cicho (i bezkarnie!) Aby wysłać cię do domu „przyzwyczaić się do ziemi” - przygotować się do pogrzebu, sformalizować dziedziczenie. I to jest w obecności nowoczesnych metod leczenia, pozwalając z prawie 100% prawdopodobieństwem na pozbycie się choroby na zawsze.

W ostatnich latach, w dużej mierze dzięki aktywnej pozycji pacjentów, zaczynamy rozwijać pewną kolejność uzyskiwania (przepisywania) terapii antywirusowej (HTV) wirusowego zapalenia wątroby. Te nieformalne, niezatwierdzone w jakiejkolwiek kolejności lub decyzji Ministerstwa Zdrowia, wymagania dotyczące powołania terapii. Spowodowało raczej niż celowe leczenie i niezdolność do dalszego odroczenia leczenia.

Porządek ten ma pewne nieznaczne różnice w różnych regionach kraju, ale jako całość jest raczej zunifikowany. Najważniejsze jest to, że nie jest to otwarcie, ale w niektórych miejscach istnieje. W niektórych miejscach nawet o nim nie mówią. Lekarze w klinice będzie zapewnić, że choroba nie jest leczona, nie może sobie pozwolić na jej leczenie, twierdzą, że leczenie będzie kosztować drogo, rzekomo nie wiedząc, że jego leczenie jest przydzielane środki z różnych budżetów. Niemniej jednak...

W każdym regionie Ministerstwo Zdrowia definiuje jedno lub więcej podstawowych ośrodków hepatologicznych. Z reguły tworzone są na bazie regionalnego szpitala chorób zakaźnych lub ośrodka leczenia AIDS i chorób zakaźnych. Te regionalne ośrodki hepatologiczne są przydzielane fundusze i leki potrzebne do HTV. Centra te w istocie formują lub określają potrzebę, priorytet, priorytet itp. podczas wyznaczania HTV osobom z wirusowym zapaleniem wątroby. Identyfikują potrzeby, składają wnioski o niezbędne zasoby, planują swoje wydatki.

Prowadzą HTV, tj. określić schemat leczenia pacjentów (specyficzne leki, dawki leków, czas trwania leczenia itp.) i monitorować pacjentów podczas leczenia.

W większości przypadków do powołania OEM ale diagnozy (co, ogólnie rzecz biorąc, byłoby rozsądne przyjąć za warunek wystarczający) wymagane jest posiadanie lub „Zaawansowane” zwłóknienie wątroby (stopień 2 lub wyżej na skali METAVIR) lub kilka już istniejących powikłań spowodowanych pozawątrobową manifestację wirusa. Można spierać się o człowieczeństwie tego podejścia, rozszerzając zagrożeń epidemiologicznych, etc., ale istniejący porządek - to rzeczywistość, z którą mamy do rozważenia teraz.

W niektórych regionach sytuacja jest znacznie gorsza. Wolny PVT jest przepisywany tylko w przypadku współzakażenia wirusem HIV + wirus zapalenia wątroby (B lub C). Jeśli istnieje tylko wirus zapalenia wątroby, odmawiają one bezpłatnego leczenia.

Jasne jest, że jesteśmy zbawieni pod każdym względem, aplikacje są wycinane, ukryta jest prawdziwa liczba pacjentów itp. Ale taka możliwość istnieje i jest całkiem realna. Jak to wdrożyć? To bardzo proste. W każdym razie bardzo łatwo jest spróbować go wdrożyć.

Idź do swojej przychodni okręgowej do swojego infectiologist. Zdajesz egzamin wstępny, dostajesz podstawową diagnozę i musisz skierować się do regionalnego centrum hepatologii, aby dogłębnie zbadać i podjąć decyzję w sprawie leczenia przeciwwirusowego. Twój infekolog musi wiedzieć, kto (jaka klinika, które centrum medyczne) w twoim regionie jest centralnie zaangażowane w leczenie wirusowego zapalenia wątroby i jest zobowiązany do wysłania Cię tam. Jest to pisemny kierunek na specjalnej formie, a nie zalecenie, a nie zapis w dokumentacji medycznej. W przypadku odmowy - możesz poprosić o ten kierunek w pisemnym wniosku skierowanym do lekarza głównego instytucji medycznej.

Z tym kierunkiem i wynikami wstępnego badania udaj się do tego regionalnego ośrodka (na przykład w Moskwie jest to przede wszystkim hepatocentrum w 1. klinicznym szpitalu zakaźnym na autostradzie Volokolamsk). Tam, jeśli to konieczne, zostaniesz poddany dodatkowemu badaniu lekarskiemu (niektóre z wyszczególnieniem badań krwi, biopsji lub elastografii wątroby, oceny możliwych pozawątrobowych objawów wirusa zapalenia wątroby typu C itd.).

Alresa i telefony z głównych regionalnych ośrodków hepatologicznych, klinik, szpitali zakaźnych podano w sekcji "Kliniki" na naszej stronie internetowej.

Po wyjaśnieniu problemu zapalenia wątroby i określeniu statusu ewentualnych chorób współistniejących, konsultacja lekarzy (zwykle) da ci ostateczny "wyrok" na temat konieczności i pilności twojego HTP. Być może nawet po udoskonaleniu schematu leczenia. I w tym przypadku mowa oczywiście o leczeniu w ramach CHI. Tj. - o bezpłatnym leczeniu.

Ważne! Za każdym razem, gdy przypisujesz konkretny egzamin, tę lub inną analizę, zainteresuj się lekarzem - czy ta procedura objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (CHI)? Jeśli nie, dlaczego nie uwzględnić i gdzie wyjaśnić tę kwestię. Często lekarze ukryć możliwość uzyskiwania różnych bezpłatnych usług medycznych, odnosząc się do biurokracji, konieczność zebrania różnych odniesień, pisząc niektóre wypowiedzi na temat trudności finansowych dla niektórych zamkniętych zakazów i tak dalej i tak dalej.

Ale pieniądze są wydawane przez ciebie i Ty decydujesz, czy boisz się biurokracji i czy obawiasz się o ich wewnętrzne zakazy. Dlaczego nie napiszesz kilku aplikacji, jeśli zaoszczędzisz kilka tysięcy rubli, otrzymasz skierowanie do darmowej analizy lub jakiś instrumentalny egzamin?

Zasadniczo wszystkie niezbędne badania instrumentalno-instrumentalne, badania krwi itd. Prowadzone przez lekarza w celu wyjaśnienia diagnozy i wyjaśnienia całego obrazu choroby są objęte funduszem CHI. Lekarz może zalecić coś niecodziennego lub NAD standard - wtedy ty sam, proporcjonalnie do swoich możliwości finansowych, zgódź się na taką ankietę lub odmów.

Wreszcie, jeśli to konieczne, zawsze można sprawdzić słowa uzdrowiciela po prostu dzwoniąc do regionalnego funduszu CHI. Tam istnieją całe działy, aby "chronić" nasze interesy.

Mała uwaga. Oprócz regionalnych centrów hepatologicznych (kliniki) istnieją również federalne ośrodki medyczne zajmujące się leczeniem wirusowego zapalenia wątroby. Znajdują się one w największych miastach kraju (w Moskwie, St. Petersburgu...), a także przyjmują do badania i leczenia obywateli z dowolnej części kraju. To nie gwarantuje darmowych leków na leczenie. Zostanie zapewniona bezpłatna pomoc medyczna od wysoko wykwalifikowanych specjalistów. I to w warunkach niemal zupełnej ignorancji (niestety, to prawda!) Praktykowanie chorób zakaźnych w naszych klinikach, to dużo warte.

Na koszt leczenia, bezpłatne lub preferencyjne traktowanie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

Konstytucja Federacji Rosyjskiej ściśle i jasno określa nam prawo do bezpłatnej opieki medycznej.
W szczególności Artykuł 41 Konstytucji Federacji Rosyjskiej brzmi:
"1. Każdy ma prawo do opieki zdrowotnej i opieki medycznej." Zapewnienie obywatelom pomocy medycznej w państwowych i miejskich zakładach opieki zdrowotnej za darmo kosztem odpowiedniego budżetu, składek ubezpieczeniowych, innych dochodów.

"Twoje zdrowie nie potrzebuje nikogo poza Tobą!"

Oszacowanie możliwego kosztu terapii antywirusowej oraz informacji o cenach niezbędnych leków podano w artykule "O kosztach leczenia i cenach leków". Tutaj rozmowa będzie dotyczyła możliwości skorzystania z bezpłatnego leczenia, w tym konsultacji lekarzy, kosztów leków i kosztów badania.

Opcje bezpłatnego lub preferencyjnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby

Opierając się na doświadczeniu istnienia wirtualnej społeczności osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby, możemy mówić o trzech głównych sposobach uzyskania bezpłatnego leczenia:

 • Bezpłatne leczenie kosztem funduszy przydzielanych z budżetów różnych poziomów bezpośrednio w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby. Podstawowy sposób dla zwykłych śmiertelników.
 • Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby (otrzymuj darmowe leki przeciwwirusowe) w ramach „państwa pomocy społecznej obywatelom w postaci zestawu usług społecznych” (rozdział 2 słynnego prawem Federacji Rosyjskiej №122 od 22.8.2004g monetyzacji) dla poszczególnych grup.
 • Udział w badaniach klinicznych (CI) najnowszych leków przeciwwirusowych, przeprowadzanych przez różne firmy farmaceutyczne.

To są trzy główne i najbardziej prawdopodobne sposoby uzyskania naprawdę darmowego leczenia w Rosji w chwili obecnej. Istnieją również inne możliwości, ale mają one już dość prywatny charakter i większość pacjentów z zapaleniem wątroby nie jest dostępna.

Do takich można przenosić:

 • Leczenie w kontekście dodatkowego ubezpieczenia medycznego (LCA). Istnieją dodatkowe programy ubezpieczeń zdrowotnych (dostępne dla bardzo wąskiego grona osób), które zapewniają rekompensatę kosztów leczenia wirusowego zapalenia wątroby kosztem firm ubezpieczeniowych.
 • Traktowanie niektórych kategorii ludności w niektórych regionach jest bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach na podstawie lokalnych przepisów lub niektórych lokalnych zamówień departamentów. Gdzieś lekarze traktowani są jak grupa ryzyka, gdzieś tam są korzyści regionalne, gdzieś są jakieś świadczenia na podstawie ustawy "O gwarancjach praw ludów tubylczych Federacji Rosyjskiej" itp.
 • Leczenie niektórych kategorii obywateli naszego kraju, niezależnie od przyczyny, postanowiłem mimo wszystko, aby zapewnić swobodny i zapominając, co już zostało napisane w konstytucji, wydał szereg różnych aktów prawnych, która ponownie została uznana za wolną leczenia wirusowego zapalenia wątroby.
  Na przykład, osoby z zakażeniem HIV w uzupełnieniu do konstytucji wolnej terapii przeciwwirusowej (HTP) „gwarantowany” oraz ustawy „O zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)” z dnia 30 marca 1995 N 38. Ale Ministerstwo Zdrowia uruchamia szeroko reklamowany program "Zdrowie", w którym kolejne zamówienia "po raz kolejny" gwarantują "bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby u osób zakażonych wirusem HIV.


Należy zauważyć, że chociaż istnieją prywatne sposoby uzyskania darmowego leczenia, ale nie ma gwarancji otrzymania darmowego leczenia, jak rozumiesz. W tej sferze (w zakresie mianowania i otrzymywania kosztownych terapii) panuje całkowite zamieszanie, a co za tym idzie, arbitralność i bezprawie, tworzone przez różnych urzędników medycznych i biurokratów.

Ponieważ ważne jest, aby znać swoje prawa, wiedzieć, jakie dokumenty są nam zagwarantowane i na podstawie pełnych podstaw prawnych, aby wymagać od urzędników przestrzegania naszych praw do bezpłatnego leczenia. Co więcej, koszt leczenia bardziej niż usprawiedliwi twoją "pracę" dla tych wysiłków.

Więcej szczegółów na temat głównych funkcji.

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Tak, zgadza się. Zarówno Konstytucja Federacji Rosyjskiej, jak i Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu medycznym zapewniają bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby obywatelom rosyjskim. Dlaczego za to płacimy? Cała sprawa dotyczy prawnej subtelności ustaw wydanych przez biurokratów medycznych. Ministerstwo Zdrowia Rosji, regionalne służby zdrowia nie określają jasnej procedury przepisywania leczenia osobom z konkretną chorobą. I w związku z tym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprzydzielanie leczenia pacjentom, którzy tego potrzebują.

W naszym systemie usług medycznych nie istnieją żadne protokoły dotyczące leczenia chorób, które regulują działanie Eskulapa, nawet w najszerszym zakresie.

Okazuje się, że lekarz, po zidentyfikowaniu zapalenia wątroby może przypisać państwu szczegółowe badania, a dla niektórych najbardziej zaawansowane zabiegi z najnowszych leków i może dotknąć na ramieniu i cicho (i bezkarnie!) Aby wysłać cię do domu „przyzwyczaić się do ziemi” - przygotować się do pogrzebu, sformalizować dziedziczenie. I to jest w obecności nowoczesnych metod leczenia, pozwalając z prawie 100% prawdopodobieństwem na pozbycie się choroby na zawsze.

W ostatnich latach, w dużej mierze dzięki aktywnej pozycji pacjentów, zaczynamy rozwijać pewną kolejność uzyskiwania (przepisywania) terapii antywirusowej (HTV) wirusowego zapalenia wątroby. Te nieformalne, niezatwierdzone w jakiejkolwiek kolejności lub decyzji Ministerstwa Zdrowia, wymagania dotyczące powołania terapii. Spowodowało raczej niż celowe leczenie i niezdolność do dalszego odroczenia leczenia.

Porządek ten ma pewne nieznaczne różnice w różnych regionach kraju, ale jako całość jest raczej zunifikowany. Najważniejsze jest to, że nie jest to otwarcie, ale w niektórych miejscach istnieje. W niektórych miejscach nawet o nim nie mówią. Lekarze w klinice będzie zapewnić, że choroba nie jest leczona, nie może sobie pozwolić na jej leczenie, twierdzą, że leczenie będzie kosztować drogo, rzekomo nie wiedząc, że jego leczenie jest przydzielane środki z różnych budżetów. Niemniej jednak...

W każdym regionie Ministerstwo Zdrowia definiuje jedno lub więcej podstawowych ośrodków hepatologicznych. Z reguły tworzone są na bazie regionalnego szpitala chorób zakaźnych lub ośrodka leczenia AIDS i chorób zakaźnych. Te regionalne ośrodki hepatologiczne są przydzielane fundusze i leki potrzebne do HTV. Centra te w istocie formują lub określają potrzebę, priorytet, priorytet itp. podczas wyznaczania HTV osobom z wirusowym zapaleniem wątroby. Identyfikują potrzeby, składają wnioski o niezbędne zasoby, planują swoje wydatki.

Prowadzą HTV, tj. określić schemat leczenia pacjentów (specyficzne leki, dawki leków, czas trwania leczenia itp.) i monitorować pacjentów podczas leczenia.

W większości przypadków do powołania OEM ale diagnozy (co, ogólnie rzecz biorąc, byłoby rozsądne przyjąć za warunek wystarczający) wymagane jest posiadanie lub „Zaawansowane” zwłóknienie wątroby (stopień 2 lub wyżej na skali METAVIR) lub kilka już istniejących powikłań spowodowanych pozawątrobową manifestację wirusa. Można spierać się o człowieczeństwie tego podejścia, rozszerzając zagrożeń epidemiologicznych, etc., ale istniejący porządek - to rzeczywistość, z którą mamy do rozważenia teraz.

W niektórych regionach sytuacja jest znacznie gorsza. Wolny PVT jest przepisywany tylko w przypadku współzakażenia wirusem HIV + wirus zapalenia wątroby (B lub C). Jeśli istnieje tylko wirus zapalenia wątroby, odmawiają one bezpłatnego leczenia.

Jasne jest, że jesteśmy zbawieni pod każdym względem, aplikacje są wycinane, ukryta jest prawdziwa liczba pacjentów itp. Ale taka możliwość istnieje i jest całkiem realna. Jak to wdrożyć? To bardzo proste. W każdym razie bardzo łatwo jest spróbować go wdrożyć.

Idź do swojej przychodni okręgowej do swojego infectiologist. Zdajesz egzamin wstępny, dostajesz podstawową diagnozę i musisz skierować się do regionalnego centrum hepatologii, aby dogłębnie zbadać i podjąć decyzję w sprawie leczenia przeciwwirusowego. Twój infekolog musi wiedzieć, kto (jaka klinika, które centrum medyczne) w twoim regionie jest centralnie zaangażowane w leczenie wirusowego zapalenia wątroby i jest zobowiązany do wysłania Cię tam. Jest to pisemny kierunek na specjalnej formie, a nie zalecenie, a nie zapis w dokumentacji medycznej. W przypadku odmowy - możesz poprosić o ten kierunek w pisemnym wniosku skierowanym do lekarza głównego instytucji medycznej.

Z tym kierunkiem i wynikami wstępnego badania udaj się do tego regionalnego ośrodka (na przykład w Moskwie jest to przede wszystkim hepatocentrum w 1. klinicznym szpitalu zakaźnym na autostradzie Volokolamsk). Tam, jeśli to konieczne, zostaniesz poddany dodatkowemu badaniu lekarskiemu (niektóre z wyszczególnieniem badań krwi, biopsji lub elastografii wątroby, oceny możliwych pozawątrobowych objawów wirusa zapalenia wątroby typu C itd.).

Alresa i telefony głównych regionalnych ośrodków hepatologicznych, klinik, szpitale zakaźne są wymienione w sekcji "Kliniki" na naszej stronie internetowej.

Po wyjaśnieniu problemu zapalenia wątroby i określeniu statusu ewentualnych chorób współistniejących, konsultacja lekarzy (zwykle) da ci ostateczny "wyrok" na temat konieczności i pilności twojego HTP. Być może nawet po udoskonaleniu schematu leczenia. I w tym przypadku mowa oczywiście o leczeniu w ramach CHI. Tj. - o bezpłatnym leczeniu.

Ważne! Za każdym razem, gdy przypisujesz konkretny egzamin, tę lub inną analizę, zainteresuj się lekarzem - czy ta procedura objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (CHI)? Jeśli nie, dlaczego nie uwzględnić i gdzie wyjaśnić tę kwestię. Często lekarze ukryć możliwość uzyskiwania różnych bezpłatnych usług medycznych, odnosząc się do biurokracji, konieczność zebrania różnych odniesień, pisząc niektóre wypowiedzi na temat trudności finansowych dla niektórych zamkniętych zakazów i tak dalej i tak dalej.

Ale pieniądze są wydawane przez ciebie i Ty decydujesz, czy boisz się biurokracji i czy obawiasz się o ich wewnętrzne zakazy. Dlaczego nie napiszesz kilku aplikacji, jeśli zaoszczędzisz kilka tysięcy rubli, otrzymasz skierowanie do darmowej analizy lub jakiś instrumentalny egzamin?

Zasadniczo wszystkie niezbędne badania instrumentalno-instrumentalne, badania krwi itd. Prowadzone przez lekarza w celu wyjaśnienia diagnozy i wyjaśnienia całego obrazu choroby są objęte funduszem CHI. Lekarz może zalecić coś niecodziennego lub NAD standard - wtedy ty sam, proporcjonalnie do swoich możliwości finansowych, zgódź się na taką ankietę lub odmów.

Wreszcie, jeśli to konieczne, zawsze można sprawdzić słowa uzdrowiciela po prostu dzwoniąc do regionalnego funduszu CHI. Tam istnieją całe działy, aby "chronić" nasze interesy.

Mała uwaga. Oprócz regionalnych centrów hepatologicznych (kliniki) istnieją również federalne ośrodki medyczne zajmujące się leczeniem wirusowego zapalenia wątroby. Znajdują się one w największych miastach kraju (w Moskwie, St. Petersburgu...), a także przyjmują do badania i leczenia obywateli z dowolnej części kraju. To nie gwarantuje darmowych leków na leczenie. Zostanie zapewniona bezpłatna pomoc medyczna od wysoko wykwalifikowanych specjalistów. I to w warunkach niemal zupełnej ignorancji (niestety, to prawda!) Praktykowanie chorób zakaźnych w naszych klinikach, to dużo warte.

Bezpłatne leki antywirusowe w ramach pomocy społecznej dla wybranych grup ludności

Ta możliwość, sądząc po doświadczeniu naszej strony, jest prawdziwa dla dość szerokiej grupy zapalenia wątroby. Ustawa o monetyzacji świadczeń definiuje następujące kategorie społeczne obywateli, jako tych, którzy potrzebują pomocy państwa:

 1. inwalidzi wojny;
 2. uczestnicy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej;
 3. weterani operacji wojskowych z liczby osób określonych w ustępach 1 do 4 artykułu 1 ustęp 1 ustawy federalnej "O kombatantach"
 4. żołnierze, służby wojskowej w jednostkach wojskowych, instytucji, szkół wojskowych, nie były częścią armii, w okresie od 22 czerwca 1941 roku na 3 września 1945 roku, co najmniej sześć miesięcy, żołnierze, którzy zostali przyznane ordery i medale ZSRR za usługę w określony okres;
 5. osoby, którym nadano oznaczenie "Oblężony rezydent Leningradu";
 6. Osoby, które pracowały w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej obiektów obronnych, lokalnej obrony, w budowie umocnień, baz morskich, lotnisk i innych obiektów wojskowych w tylnych granic istniejących frontów obszarów istniejących flot działających na pierwszej linii kolejowej i drogi drogi, a także członkowie załogi statków floty transportowej, internowani na początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w portach innych państw;
 7. członkowie rodzin ofiar (DEAD) inwalidów wojennych, kombatantów i weteranów wojennych, członków rodzin ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, osób z grup personalnych samoobrony miejscu-i zespoły ratownicze lokalnej obrony powietrznej, a także rodziny szpitala i pracownicy szpitala miejskiego Leningrad;
 8. osoby niepełnosprawne;
 9. dzieci z niepełnosprawnościami.

To samo prawo zapewnia im zestaw usług socjalnych:

 1. dodatkowa bezpłatna opieka medyczna, w tym przewidujące zapewnienie niezbędnych leków na receptę (asystent medyczny), przepis dotyczący medycznych wskazań bony na zabiegi lecznicze, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym;
 2. bezpłatne przejazdy podmiejskim transportem kolejowym, a także transport międzymiastowy do miejsca leczenia iz powrotem.

Lista leków, a także lista zakładów sanatoryjnych, którym udzielono zezwoleń, zatwierdza federalny organ wykonawczy odpowiedzialny za rozwój polityki publicznej i regulacji prawnych w dziedzinie zdrowia i rozwoju społecznego.

Tak więc leki (interferony, peginterferony, rybawiryna), które są niezbędne dla obecnego standardu HTV, są zawarte w tej liście przez ten właśnie organ federalny.
Trzeba tylko wejść w powyższe kategorie społeczne obywateli.

Najbardziej realistyczną kategorią pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby jest niepełnosprawność.

Ważne jest, aby wiedzieć. Leki antywirusowe będą dostępne bez względu na to, jakie choroby, zgodnie z kryteriami, którym przypisano niepełnosprawność. I to prawda, niepełnosprawność zakłada, że ​​dana osoba ma ograniczone możliwości i potrzebuje pomocy o innym charakterze. W tym pod względem kosztów finansowych w celu utrzymania zdrowia.

Jak uzyskać status wyłączenia jest osobną rozmową. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że osoba niepełnosprawna to status społeczny, który pozwala ci żyć i czerpać wszystkie korzyści cywilizowanego społeczeństwa na równi ze zdrowymi ludźmi. Nie szkodzi to wizerunkowi ani bezpośrednio jego osobowości, jest to korekta niesprawiedliwości, wyrównywanie praw dostępu do wielu korzyści cywilizacyjnych, w tym leczenie ich chorób.

Po otrzymaniu statusu osób niepełnosprawnych i przygotować wszystkie niezbędne dokumenty w zabezpieczenia społecznego i funduszu emerytalnego, idą do ich domu i odnoszą się do kliniki chorób zakaźnych w celu OEM z wykorzystaniem środków przeciwwirusowych do zwrotu Programu (DLO). Jest możliwe, że choroby zakaźne nie brać na tej odpowiedzialności i będą jeździć w dużym zakresie dopasowania się do wcześniej wspomnianego gepatotsentrov regionalnym. To już nie jest straszne. Kwestia przepisania darmowego leczenia jest kwestią czasu i należytej staranności.

Ważne! Nie uwzględniaj tego przy rejestrowaniu swojej niepełnosprawności w funduszu emerytalnym lub w rozmowie kwalifikacyjnej, odmawiaj dostarczania dodatkowych leków, które niektórzy ludzie czasami oferują za niewielkie odszkodowanie pieniężne. Wygraj pensa i stracić możliwość otrzymywania darmowych leków przeciwwirusowych za setki tysięcy rubli.

Państwo, w osobie Federalnego Obowiązkowego Funduszu Ubezpieczeń Medycznych, ze swojej strony, wybiera dostawców "wolnych" narkotyków na zasadach konkurencji, a pod koniec roku rekompensuje im koszty tych dostaw.

Obywatele, którzy nie chcą uczestniczyć w programie, którzy odmówili przyjęcia zestawu usług socjalnych, mogą otrzymać zwrot gotówki i sami kupić leki.

Tak zwana miesięczna wypłata gotówki (EDC) dla osób niepełnosprawnych w 2014 r. Będzie wynosić:

 • Inwalidzi z grupy I - 2 832,41 rubli;
 • Inwalidzi z grupy II - 2 123,92 rubli;
 • Inwalidzi z grupy III - 1 700,23 rubli;
 • Dzieci niepełnosprawne - 2 022,78 rubli;
 • Inwalidzi z II wojny światowej - 3 834,65 rubli;
 • Niepełnosprawna elektrownia jądrowa Chornobyl - 2 02,78 rubla + EFA dla grupy osób niepełnosprawnych;

Trzecim sposobem uzyskania bezpłatnego leczenia jest udział w CI nowych leków

Ta ścieżka wymaga wystarczającej wytrwałości w osiągnięciu bezcelowego leczenia.

Jak znaleźć klinikę, w której takie IK są prowadzone i jak się tam dostać? Istnieją dwa internetowe źródła informacji o planowanych i prowadzonych badaniach klinicznych na świecie, w tym w Rosji.

Pierwsza z nich to angielska strona: http://clinicaltrials.gov/

Na tej stronie istnieje możliwość wyszukania konkretnego badania klinicznego, które Cię interesuje według różnych kryteriów. Na przykład, oto wyniki, które otrzymujesz, żądając wszystkich otwartych badań klinicznych nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przeprowadzonych w Rosji:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+healthitis+crecr=Open

Wracając do opisu konkretnego badania, można znaleźć, w których ośrodkach medycznych - prowadzi się kliniki, czy jest grupa pacjentów, dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie CI w ośrodku i inne użyteczne informacje. Wtedy wszystko zależy od rozsądnej inicjatywy i wytrzymałości.
Pisz, dzwoń, pukaj do drzwi i okien... a zostaniesz odkryty!

Dostęp do podsystemu zapewnia sekcja "Strona główna" w "Rejestrze autoryzowanych badań klinicznych [RCT]".

Poszukaj kliniki, w której CI danego leku są już zaplanowane lub są już w toku, dowiedz się, kto rekrutuje wolontariuszy do udziału w CI i udaje się do uczestników! Nie ma żadnych zasad i instrukcji - pomoże ci tylko twoje poświęcenie i wytrwałość.

Oczywiście, aby dostać się do uczestników IK, konieczne jest spełnienie wymagań dla uczestników niektórych leków antywirusowych CI sformułowanych w programach tych CI (które można znaleźć na powyższych stronach). W szczególności mogą istnieć ograniczenia dotyczące genotypu wirusa, genotypu osoby, chorób współistniejących, według płci i wieku itp.

Infolinia dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych

29 kwietnia 2010 r. Rosyjskie Stowarzyszenie Klinicznych Organizacji Badawczych (AOKI) posiada infolinię dla pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych dotyczących ich praw i obowiązków. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń dokonywana jest przez operatora posiadającego specjalną wiedzę z zakresu praw i obowiązków uczestników badań klinicznych.

Gorąca linia telefoniczna - 8 (916) 990 03 85. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 (czas moskiewski).

Zwracamy uwagę na to, że Stowarzyszenie nie udziela porad dotyczących udziału zdrowych ochotników w badaniach klinicznych.

Stowarzyszenie opracowało szczegółowy przewodnik po poszukiwaniu badań klinicznych w twojej okolicy.

Jak możemy osiągnąć nasze prawa?

Prawdopodobne sposoby realizacji prawa do darmowego leczenia, widocznie dość. Ale tak się stało w naszym kraju, że trzeba podjąć znaczne wysiłki, aby je wdrożyć. I nie jest faktem, że wynik odniesie sukces.

Lista opcji możliwych działań jest dość obszerna. Jeśli nie można uzyskać bezpłatną pomoc w standardowy sposób (choroby zakaźne w klinice - gepatotsentr regionalne), a następnie wszystkich wyników badań powinny być zbierane, być amortyzowany przez ustaw, rozporządzeń i innych przepisów i rozpocząć prawdziwą walkę o ich prawach: zapukać do drzwi władz nadzorczych Zdrowia, do ministerstw regionalnych - departamentów zdrowia i infolinii dla służby zdrowia i opieki medycznej, do lokalnego departamentu funduszu CHI, do lokalnych, regionalnych i federalnych eputatam Ministerstwo Zdrowia Rosji, federalnych organów nadzoru, prokuratury, i tak dalej, aż do Administracji Prezydenta (on nie ma gwarancję naszej konstytucji, zapewnienie przestrzegania wszystkich naszych praw obywatelskich?).

Tylko ci, którzy zaczynają naprawdę walczyć o swoje prawa, mogą liczyć na ich realizację. Na naszej stronie znajduje się wiele przykładów, w jaki sposób ludzie poszukiwali bezpłatnego leczenia, to ich aktywna pozycja życiowa.

Możliwości zrekompensowania kosztów finansowych leczenia

Jeśli nadal nie możesz zrealizować swojego prawa do bezpłatnego leczenia, spróbuj w jakikolwiek sposób zrekompensować poniesione koszty finansowe.

W pewnym stopniu umożliwi to zwrot części zapłaconych podatków. Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej przewiduje tak zwany podatek socjalny. W szczególności jedną z jego odmian jest ulga podatkowa za leczenie, która pozwala na zwrot do 15 600 rubli z podatków płaconych rocznie za jedną osobę. Weźmiemy pod uwagę, że odliczenie podatku na leczenie może być wydane w ciągu dwóch lub trzech lat kalendarzowych, a ponadto może być wykonane nie tylko na pacjenta, który odbył się na kosztowne leczenie, ale także jego bliskich krewnych.

Dla ubogich nadal istnieje możliwość otrzymania przez sześć miesięcy pomocy materialnej na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej nr 178 z 17.07.1999 r. "O państwowej pomocy społecznej". Wysokość nagrody jest zwykle niewielka z 500 do 3000 rubli. W niektórych regionach wypłacono jednak duże kwoty w wysokości 20-30 tysięcy rubli. Wszystko zależy od urzędników biorących udział w wywiadzie i od tego, ile przekonasz ich o rzeczywistości swoich problemów. Cóż, aby otrzymać tę pomoc, w zasadzie można co sześć miesięcy.

Jak uzyskać tę pomoc finansową? Wnioski od wnioskodawców są akceptowane w rozmowie w miejscu zamieszkania, konieczne jest wyjaśnienie losu ich sytuacji. Kryteria wyboru kandydatów potrzebujących pomocy finansowej w każdym regionie - ich własnych. Z reguły rozpatrywane są wnioski rodzin, w których średni dochód na osobę pozostaje poniżej minimum egzystencji. Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest kolektywnie na posiedzeniach komisji w ciągu kilku tygodni. Przy pozytywnej decyzji gotówka nie jest rozdawana: aby je otrzymać, musisz otworzyć konto w banku i czekać na przelew.

Inną opcją częściowego zwrotu kosztów jest jednorazowa pomoc materialna w miejscu pracy na własne leczenie lub leczenie dzieci. W tym celu należy złożyć wniosek do administracji lub do związków zawodowych, jeśli takie istnieją. Tu nie ma jednolitych zasad i przepisów. Wszystko zależy od ludzi w twojej administracji, od twoich urzędników związkowych.

Finansową pomoc finansową lub pomoc z darmowymi lekami (czasami z lekami po preferencyjnych cenach) można uzyskać w niektórych funduszach społecznych. Tak więc w czasie, praktycznie każdy pacjent z zapaleniem wątroby typu C może wystąpić do Funduszu Dziecięcego i bezpłatnie do leczenia lekiem ribamidil (rybawiryna produkcji krajowej) dla pełnego przebiegu OEM.

Podsumowując, chcę zaapelować do wszystkich osób, które już przeszły przez to wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek wyjaśnienia na powyższe, istnieje kilka skutecznych doświadczenie otrzymania bezpłatnej opieki lub przynajmniej częściową rekompensatę wydatków na leczenie - podziel się nim ze swoimi „kolegami” w walce z wirusowym zapaleniem wątroby!

Kontyngenty na leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C

Pacjenci cierpiący na wirusowego zakażenia wątroby i są w stanie kupować drogich leków są podane kwoty na leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C. Aby poradzić sobie z poważną chorobą w domu bez wystarczającej ilości pieniędzy jest trudne, więc rząd stara się pomóc pacjentom, dając prawo do swobodnego przejścia przebiegu leczenia. Aby otrzymać świadczenia, konieczne jest złożenie wniosku do specjalnej komisji w odpowiednim czasie i poddanie się stosownemu sprawdzeniu.

Czy możliwe jest bezpłatne leczenie patologii

Wirusowe zapalenie wątroby typu C charakteryzuje się tym, że jest podatne na niezakłócony rozwój bez wyraźnych oznak. Ludzie, którzy zostali zarażeni, mogą nie być świadomi obecności groźnej choroby. Często objawy dolegliwości są postrzegane z powodu objawów przeziębienia, które przyczynia się do dalszego postępu choroby. Jeśli patologia rozwija się szybko, pacjent staje w obliczu śpiączki, podczas gdy nie mogą występować inne objawy.

Przejście terapii przeciwwirusowej wymaga znacznych kosztów finansowych, szczególnie w przypadku stosowania leków obcych, co jest niemożliwe dla większości pacjentów.

Ze względu na wysokie koszty leków opracowano program państwowy w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, który umożliwia niektórym grupom pacjentów walkę z patologią bez wydawania pieniędzy na leczenie.

Istnieje kilka możliwości bezpłatnego leczenia.

Możesz pozbyć się choroby z powodu:

 1. Alokacja środków z budżetów różnych poziomów bezpośrednio w celu zwalczania wirusowego zapalenia wątroby.
 2. Terapia oferowana przez program państwowy dla określonych kategorii populacji.
 3. Udział w próbach leków o działaniu przeciwwirusowym, przeprowadzanych przez firmy farmaceutyczne.
 4. Program ubezpieczeń zdrowotnych. Innymi słowy, koszt terapii jest rekompensowany przez firmę ubezpieczeniową.
 5. Korzyści określone przez lokalne ustawodawstwo w niektórych regionach.

Jednak przy uzyskaniu kwoty istnieją pewne subtelności. Pomimo dostępności darmowych programów rządowych i bezpłatnego leczenia wirusowych uszkodzeń wątroby, nie ma jednego federalnego programu. Istnieje również potrzeba stworzenia jednolitych ram legislacyjnych.

Dlatego pacjenci mogą korzystać z różnych programów regionalnych i stać się ich partią, będą musieli bardzo się postarać.

Coraz większą popularność zdobywa się dzięki terapii bez interferonu z powodu WZW typu C. Aby przejść przez to, nie można obejść się bez skierowania od specjalisty.

Do leczenia w regionalnym centrum hepatologicznym wymagane są:

 • konsultacje ze specjalistą chorób zakaźnych (pod jego nieobecność można skontaktować się z terapeutą);
 • dostarczenie niezbędnych analiz;
 • potwierdzenie pierwotnej diagnozy;
 • kierunek odbioru.

Kolejnym etapem jest przejście egzaminu w samym centrum, którego rolę mogą również pełnić szpitale zakaźne. Warto być przygotowanym na to, że niektóre analizy będą musiały zostać opłacone, więc pożądane jest wcześniejsze wyjaśnienie tej kwestii.

Jeśli opieka medyczna na poziomie krajowym nie była dostępna, istnieje możliwość otrzymania odszkodowania. Jest to odliczenie podatkowe za leczenie, które zwróci część funduszy, które wydano na walkę z poważną chorobą.

Kto jest dostępny bezpłatną terapię

Program, stworzony dla darmowego leczenia zapalenia wątroby typu C, jest interesujący dla każdego pacjenta, który zajmuje się tą patologią. Niestety nie wszyscy mogą skorzystać z istniejących możliwości.

Kto jest uprawniony do kwoty na leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C?

Zgodnie z ustalonymi zasadami pacjenci cierpiący na:

 • zwłóknienie stopnia 3 lub 4;
 • wysoka aktywność patogenu (podwyższone wskaźniki wątrobowe).

Jednak pacjenci będą leczeni tylko w tych przypadkach, w których nie ma przeciwwskazań.

Ich lista jest przedstawiona:

 • karmienie piersią i karmienie piersią;
 • zaburzenia psychiczne (ciężka depresja, predyspozycje do samobójstwa w wywiadzie).

Pacjenci z cukrzycą i nadciśnieniem powinni mieć wnioski od okulisty.

Jeśli pacjent ma początkowy etap zwłóknienia, nie można go leczyć kosztem środków publicznych. Chociaż program zapewnia bezpłatną opiekę medyczną z szybkim rozwojem zwłóknienia.

Każdego roku sytuacja stopniowo się zmienia, co pozwala większej liczbie osób szukać leczenia bez znacznych kwot na leki.

Otrzymanie bezpłatnych leków jest możliwe dzięki dostępności bazy pacjentów cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby typu C, które mają szpitale w każdym regionie. Specjalne fundusze są przeznaczone na walkę z patologią. Dlatego, gdy pacjent jest nieustannie badany przez lekarza i potwierdza swoją diagnozę, ma szansę stać się uczestnikiem programu państwowego.

Funkcje leczenia w ramach programu "Zdrowie"

Skuteczne eliminowanie objawów zapalenia wątroby typu C wiąże się z użyciem drogich leków. Oczywiście ta terapia nie może pozwolić sobie na wszystko. W związku z tym tworzone są odpowiednie programy, dzięki którym pacjenci otrzymują długo oczekiwaną opiekę medyczną.

Ogólnokrajowy projekt "Zdrowie" jest jednym z najbardziej ambitnych programów, obejmującym ponad 30 regionów Federacji Rosyjskiej.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej. Inną opcją jest skontaktowanie się z lokalnym Departamentem Zdrowia.

Program nie jest dostępny dla wszystkich pacjentów z przewlekłą infekcją wirusową.

Projekt "Zdrowie", opracowany w celu leczenia zapalenia wątroby, pomoże:

 • pacjenci w określonej kategorii wiekowej - od 18 do 65 lat;
 • w obecności krwi w HBV-DNA i HCV-RNA (RNA - ribonukleinovayakislota - wirus zapalenia wątroby typu C, może pojawić się w stężeniu, które jest poniżej dolnego progu liniowym zakresie stężeń);
 • podczas diagnozowania zwłóknienia wątroby, zlokalizowanego w stadium F2 i powyżej (analiza powinna być wykonana nie wcześniej niż rok przed terapią).

Pacjenci nie powinni mieć przeciwwskazań do leczenia lekami przeciwwirusowymi.

Nie wolno także stosować terapii:

 • kobiety w pozycji i karmienie piersią;
 • pacjentów, u których w przeszłości występowały stany depresyjne i próby samobójcze.

Jeśli pacjenci mają cukrzycę lub nadciśnienie, są koniecznie badani przez narządy wzroku.

Aby zostać członkiem projektu, musisz spełnić szereg warunków:

 1. Powinieneś umówić się na wizytę ze specjalistą chorób zakaźnych. Jeśli nie ma takiego specjalisty w klinice okręgowej, możesz skontaktować się z terapeutą. Wizyta u lekarza jest konieczna do wstępnej diagnozy.
 2. Obowiązkowe jest przekazanie testów zaleconych przez lekarza, po czym musi skierować skierowanie do centrum hepatologii na następny etap badań.

Jeżeli centrum pacjenta odmawia przyjęcia, ma prawo złożyć skargę do Ministerstwa Zdrowia. Tylko komisja może podjąć ostateczną decyzję, czy przyjąć pacjenta na leczenie, czy nie.

Pacjenci są zainteresowani pytaniem o to, jakie leki są leczone. Zazwyczaj zalecana jest terapia lekiem Interferon i rybawiryną, a kurs jest zaplanowany na 48 tygodni. Czasami można przepisać leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym. Nie jest wykluczone leczenie bez interferonu.

Zabieg, który jest realizowany zgodnie z programem państwowym, ma na celu:

 • tłumienie aktywności patogenu;
 • zniszczenie wirusa.

Pacjenci poddawani corocznej terapii lekami przeciwwirusowymi powinni być przygotowani na leki stosowane w celu wywoływania działań niepożądanych.

W szczególności zdarzenie nie jest wykluczone:

 • bóle głowy;
 • nudności;
 • stan depresyjny;
 • zmęczenie.

W chwili obecnej państwo przeznacza znacznie więcej środków na zakup leków, które mają bezpośredni efekt antywirusowy. Tak więc pacjenci są bardziej podatni na skuteczne leczenie. Dokładamy wszelkich starań, aby pacjenci dotknięci wirusem zapalenia wątroby typu C mogli poddać się łagodniejszemu leczeniu.

Lekarze zawsze ostrzegają przed koniecznością terminowego badania, co jest szczególnie ważne w przypadku wirusowego uszkodzenia wątroby. Im dalej rozwija się choroba, tym trudniej z nią sobie poradzić i tym więcej pieniędzy będzie potrzebnych. A ponieważ nie wszyscy pacjenci mogą uczestniczyć w programach państwowych, które zapewniają bezpłatne leczenie, należy zwracać uwagę na własne zdrowie i odpowiednio wcześnie reagować na negatywne zmiany w zdrowiu.

Leczenie zapalenia wątroby typu C przez oms

Międzyregionalna organizacja publiczna
pomoc pacjentom z wirusowym zapaleniem wątroby

 • Napisz

Zapraszamy kliniki w Mytiszczi i Kołomny w rejonie Moskwy mieszkańcy wszystkich regionów Rosji, pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, spowodowanej przez wirus genotyp 1b, do leczenia 12 tygodni bezinterferonovoy terapii przeciwwirusowej kosztem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (OMS) jest bezpłatny.

Pacjenci spełniający poniższe kryteria mają możliwość bezpłatnego leczenia za pomocą leków antywirusowych kosztem obowiązkowego ubezpieczenia medycznego.

Pacjenci powinni spełniać następujące kryteria:

 1. wiek powyżej 18 lat;
 2. wcześniej potwierdzone rozpoznanie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (pozytywny wynik PCR);
 3. genotyp 1b
  Od maja 2018 r. Przewiduje się również leczenie ograniczonej liczby pacjentów z genotypem 2 i 3;
 4. zwłóknienie F2-F4,
  w tym kompensowana marskość wątroby (5-6 punktów w skali Child-Pugh).

Poprzednie doświadczenie terapii antywirusowej nie ma znaczenia.

Dostępność soputsvuyuschie patologii, włączając nośnej HBsAg, przewlekłej choroby nerek, u pacjenta z onkologicznych patologii radykalnego leczenia lub chemioterapii i wsp. Nie jest przeciwwskazania do leczenia przeciwwirusowego przeznaczenia.

Warunek obowiązkowy: Raz w miesiącu pacjent musi osobiście otrzymywać leki. Aby to zrobić, musisz udać się do kliniki w Mytishchi lub Kolomna.

Aby zdecydować o wyborze terapii antywirusowej pacjentowi, należy przedstawić wyniki następujących badań:

 1. Ogólna analiza krwi + płytek krwi (w rozmazie), wykonana nie wcześniej niż miesiąc temu;
 2. Biochemiczne analizy krwi, w tym ALT, AST, GGT, fosfataza alkaliczna, albumina, bilirubiny frakcji +, mocznik, kreatynina, glukoza, cholesterol, kwas moczowy, skonfigurowany nie wcześniej niż 2 miesięcy;
 3. Coagulogram (MNO, PTI), wykonany nie wcześniej niż 2 miesiące temu;
 4. Genotypowanie RNA HCV - genotyp 1b (regulamin ograniczeń jest nieograniczony);
 5. USG brzucha z powodu braku danych na wodobrzusze, masy zakrzepu i tworzeniu sypkiego wątroby skonfigurowany nie wcześniej niż 6 miesięcy;
 6. Poziom alfa-fetoproteiny jest określany nie wcześniej niż 1 miesiąc. z powrotem;
 7. Esophagogastroduenoskopia wykonywana nie wcześniej niż 3 miesiące. z powrotem;
 8. Elastografia wątroby (wykonana nie wcześniej niż 12 miesięcy).

Do wstępnej konsultacji potrzebujesz:
wyślij wyniki testu
przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript
W temacie wiersza musi znajdować się nazwisko.


Uwaga:
telefon 8-800-550-19-96 chwilowo nie działa

Pacjent może zostać skierowany na leczenie po uzgodnieniu danych klinicznych i preferowanej daty przyjazdu.

Lista wymaganych dokumentów:

 • paszport obywatela Federacji Rosyjskiej,
 • polityka obowiązkowego ubezpieczenia medycznego,
 • wyciąg lub szczegółową opinię lekarza kierującego,
 • wyniki ostatnich badań laboratoryjno-instrumentalnych (patrz wyżej),

Państwowy program darmowego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Moskwie i regionach Rosji

Bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest możliwe w ramach rządowych programów wsparcia osób cierpiących na tę ciężką chorobę. Kwestia darmowego leczenia zapalenia wątroby typu C martwi bardzo wielu pacjentów. Wynika to z faktu, że diagnoza i terapia zapalenia wątroby, szczególnie wysokiej jakości, są obecnie bardzo drogie. Cena pytania wynosi od 1 do 30 tysięcy dolarów za kurs, w zależności od wybranych leków. Oczywiste jest, że aby wyleczyć zapalenie wątroby, jeśli nie ma pieniędzy, jest to prawie niemożliwe.

Czy można za darmo leczyć zapalenie wątroby typu C?

Jak leczyć zapalenie wątroby typu C przy wsparciu państwa? To ze względu na wysokie koszty leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, w Federacji Rosyjskiej opracowano program państwowy, który pozwala niektórym kategoriom obywateli z wirusem zapalenia wątroby typu C na bezpłatne leczenie.

Kwestia kategorii jest dziś bardzo bolesna. Najczęściej uwalniają się od uzależnionych, alkoholików i innych przedstawicieli marginalnej mniejszości.

Ale dziecko zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C w klinice, dostaję się do darmowego programu leczenia zapalenia wątroby jest bardzo trudne, ale jest to możliwe, szczególnie jeśli rodzice są wytrwali.

Istnieją pewne subtelności uzyskania bezpłatnego leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w Rosji. Istnieją bezpłatne programy państwowe i bezpłatne leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C w Rosji, ale nie ma jednego programu federalnego i wspólnej podstawy prawnej. Istnieją różne regionalne programy państwowe, w których z wielką chęcią i wysiłkiem można się dostać.

Obecnie coraz więcej regionów próbuje znaleźć i przeznaczyć pieniądze na tak zwaną terapię nieheterferonową u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Aby go użyć, pacjent musi uzyskać skierowanie do regionalnego ośrodka hepatologicznego. Nie będzie to łatwe. Najpierw musisz umówić się na wizytę u lekarza chorób zakaźnych w twojej klinice. Jeśli nie ma takiego lekarza (co jest całkiem realistyczne), konieczne jest:

 • umówić się na spotkanie z lekarzem-terapeutą;
 • przekazywać analizy;
 • potwierdzić podstawową diagnozę;
 • zdobądź kierunek.

Możliwość odmowy jest całkowicie możliwa. W tym przypadku nie rozpaczaj. Konieczne jest napisanie wniosku skierowanego do naczelnego lekarza polikliniki i zapytanie o konieczny kierunek na oficjalnym formularzu i podpisane przez naczelnego lekarza. Napisz najlepiej w dwóch egzemplarzach i z prośbą o umieszczenie pieczęci listu przychodzącego. Jeśli sekretarz odmawia zrobienia tego, możesz wysłać list polecony. Na pisemny wniosek odpowiedź musi nadejść w ciągu 10 dni.

Pamiętaj, że w roli ośrodków hepatologicznych mogą pełnić rolę dzielnicowych szpitali zakaźnych lub Centrów Leczenia AIDS.

Ponadto w ośrodku regionalnym konieczne jest przeprowadzenie poważniejszego i bardziej dogłębnego badania. Jest to konieczne, aby dostać się do programu państwowego. W centrum możesz zostać poproszony o wykonanie takich testów, jak biochemia krwi, elastografia wątroby. Niektóre testy będą bezpłatne (zgodnie z zasadami MHI), niektóre będą musiały zostać opłacone. Lista wszystkich analiz, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, najlepiej jest określić z góry.

Do kogo należy państwowy program uprawniający do bezpłatnego leczenia?

Zwykle bezpłatne leczenie jest zgłaszane przez pacjentów, u których zdiagnozowano następujące choroby i patologie:

 • zaawansowane zwłóknienie (F3 / F4);
 • wysoka aktywność wirusa (podwyższone wskaźniki wątrobowe).

Pacjenci nie powinni mieć przeciwwskazań do leczenia przeciwwirusowego:

 • ciąża;
 • karmienie piersią;
 • zaburzenia psychiczne;
 • u pacjentów z cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym lekarze przeprowadzają dodatkowe badania.

Pacjenci z F0 / F2 proszeni są o stawianie w kolejce i czekanie przez chwilę. Mogą polegać na pomocy tylko wtedy, gdy rozwój zwłóknienia przebiega w szybkim tempie.

Sytuacja z wolnym leczeniem wirusowego zapalenia wątroby typu C w Rosji stopniowo zmienia się na lepsze. A teraz nie trzeba czekać na pogorszenie stanu zdrowia, aby dostać się do programu państwowego. Możesz liczyć na pomoc państwa, jeśli zrobisz jeszcze jeden krok - musisz ciągle odwiedzać lekarza.

Faktem jest, że w każdym regionie istnieje baza pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Za ich leczenie szpitale przeznaczają określone fundusze, które często idą na zakup leków. Jeśli regularnie przychodzisz do lekarza i potwierdzasz diagnozę, istnieje realna szansa na otrzymanie bezpłatnych leków w ramach programu państwowego w celu wsparcia pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Jakie jest leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C w ramach programu państwowego?

Ten problem dotyczy bardzo wielu chorych na zapalenie wątroby. Do chwili obecnej można liczyć na 48 tygodni terapii interferonem i rybawiryną. W niektórych regionach podaje się bezpośrednie leki przeciwwirusowe, a nawet może zalecać terapię bez interferonu (ale w bardzo rzadkich przypadkach). Tak więc, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wirusowe zapalenie wątroby jest leczone zgodnie z programem państwowym.

W 2017 r. Przyznano więcej środków specjalnie na przygotowanie bezpośrednich działań przeciwwirusowych. Dzięki temu wzrasta szansa na dobre leczenie darmowego programu. Obecnie państwo robi wszystko, co możliwe, aby zapewnić pacjentom bezpłatną, nieinterferonalną terapię. W Moskwie, na przykład, liczba pacjentów otrzymujących terapię nezinterferonovuyu, wzrosła kilka razy.

Jakie konkretne programy istnieją w Rosji? Do tej pory najpoważniejszy program można uznać za priorytetowy projekt krajowy "Zdrowie". Ten darmowy program obejmuje 30 podmiotów Federacji. Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o tym programie? Na stronie Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej lub na stronach internetowych lokalnych wydziałów zdrowia. Aby dostać się do programu, należy znać kilka rzeczy, a mianowicie:

 1. Nie można się do niego dostać, tylko osoby w wieku od 18 do 65 lat.
 2. Pierwszeństwo mają dziś osoby zakażone wirusem HIV.

Niektórzy pacjenci z WZW typu C próbują samodzielnie zapewnić sobie jakość leczenia, kupując drogie, certyfikowane i przetestowane leki. Pamiętaj, że w tym przypadku możliwa jest częściowa rekompensata kosztów poprzez odliczenie podatku. Umożliwia to zwrot 13% pieniędzy wydanych na leczenie. Tutaj najważniejsze jest dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji do kontroli podatkowej w całości i na czas.

Jest inny sposób, bardziej odpowiedni dla potrzebujących: napisać wniosek o pomoc państwa w formie jednorazowej płatności. Takie prawo określa ustawa nr 178 z 17.07.1999 r. "O państwowej pomocy społecznej". Wniosek należy złożyć w Departamencie Ochrony Socjalnej Ludności, a płatności, jeśli zostaną wyznaczone, będą odbierane raz na sześć miesięcy. Zazwyczaj wsparcie wynosi 20-30 tysięcy rubli.


Pokrewne Artykuły Hepatitis